Ai-begreppen du bör känna till – testa dig i vår guide

AI Är du redo för att interagera med artificiell intelligens? Det bör du vara – för regeringen storsatsar.
Här lär du dig mer om några av de vanligaste begreppen som omger ai.

Ai-begreppen du bör känna till – testa dig i vår guide
AEye/ITU Pictures

Länge har målet för ai-utvecklarna varit att klara Turingtestet. Det dikterar att 30 procent av försökspersonerna inte inser att de faktiskt kommunicerar med en artificiell intelligens – detta efter fem minuter vid datorns tangentbord. Många anser att genombrottet kom 2014. Då lyckades ett dataprogram som imiterar en 13-årig ukrainsk pojke för första gången klara av kriterierna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Telekom idag med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • Mycket mer...
Redan prenumerant?

Alan Turing utformade sitt test 1950, och sex år senare etablerades forskningsområdet ai vid en konferens på Dartmouth College i New Hampshire. Under mitten av 60-talet hade USA:s försvarsdepartement blivit en starkt pådrivande kraft, men efter tio år av stora satsningar på artificiell intelligens ansåg kongressen att landet borde rikta medlen mot mer produktiva områden.

Ai-vintrar

1974 lade både USA och Storbritannien ned all oriktad grundforskning kring ai, och därmed följde den första så kallade ”ai-vintern” – en period då teknikområdet var tämligen kallt. Under 1980-talet tinade intresset för ai tillfälligt upp tack vare expertsystem som simulerade kunskaper och analytiska färdigheter, men innan årtiondet var över kom en andra vinter.

I forskningens barndom imponerades världen av att programmerare lyckades skapa speldatorer vars ai kunde klå den mänskliga hjärnan i exempelvis damspel, men det var först 1997 som schackdatorn Deep Blue klarade av den optimala utmaningen – att slå världsmästaren Garry Kasparov.

Sverige ska vara bäst

In på 2000-talet öppnade den ökande datorkraften upp för ett genombrott. Ai började användas för allt från medicinsk diagnos till logistik, och i dag står teknikområdet högt upp på politikernas agenda. Nu har regeringen proklamerat att Sverige ska vara bäst i världen på digitalisering – och ett viktigt fokusområde är att främja utvecklingen av artificiell intelligens.

Här är ai-begreppen du bör känna till

Maskininlärning

Istället för att programmera alla uppgifter som en dator ska utföra kan man ta fram en ai vars beslutsprocesser fungerar mer som människor. Med maskininlärning kan den artificiella intelligensen bygga vidare på egna kunskaper och erfarenheter. Med utgångspunkt från ett informationsunderlag kan den fatta egna beslut, utan att detta har programmerats.

Djup maskininlärning

Det här är en mer avancerad form av maskininlärning, med skillnaden att systemet skriver sina egna algoritmer och förbättrar dem – så kallad icke symbolisk ai. För detta krävs enorma datamängder som ai:n kan analysera och träna sig på. Kravet för djup maskininlärning är att processen huvudsakligen ska vara automatiserad.

Snäv ai

”Narrow AI” eller ”weak AI” är artificiell intelligens som inte är människolik inom alla områden. Snäv/svag ai används bland annat autonom bilteknik – bildigenkänning, samt strategidatorspel och språköversättning.

Artificiella neuronnät

Ett exempel på biologiska neuronnät är vår egen hjärna. Artificiella neuronnät är ett samlingsnamn på de självlärande algoritmer som försöker imitera hur den mänskliga hjärnan jobbar. De har visat sig vara effektivare än konventionella datalogiska metoder när det kommer till vissa uppgifter, som mönsterigenkänning, informationsutvinning, prognoser och optimeringsproblem. Neuronnät måste tränas innan användning.

Genetisk programmering

Genetisk programmering används exempelvis för att lära ai i robotar hur man går. Med inspiration från den biologiska revolutionen lutar man sig mot en form av trial and error, Träningen genererar algoritmer över flera generationer och dessa korsas över tid för att få fram roboten med de optimala algoritmerna.

Expertsystem

Beslutstödsystemen bygger på symbolisk ai där programmerare har skapat algoritmerna Den artificiella intelligensen drar slutsatser och baserar sina svar på förutbestämda regler och lagrade fakta. Expertsystemen kan exempelvis ställa diagnos med utgångspunkt från symtom och personlig historik. Renodlade expertsystem har dock tappat i popularitet.

Artificiell generell intelligens

AGI, även kallad full- eller stark ai, har inte bara vissa mänskliga förmågor, utan klarar faktiskt av alla tänkbara uppdrag som en verklig människa kan utföra. Den teoretiska nivån förknippas bland annat med förnuft och självmedvetande. I forskarvärldens spänner prognosen för när AGI blir verklighet från år 2029 för optimisterna till 2050 för pessimisterna.

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation och telekombranschen.
Just nu begränsat erbjudande!

Gratis nyhetsbrev!

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Telekomidag sparar mina uppgifter