Här är allt du behöver veta om 6g

6g Det är ganska långt kvar till den sjätte generationens mobilnät rullas ut men redan nu vet vi en del. Här har vi försökt besvara några av de vanligaste frågorna kring 6g.

Här är allt du behöver veta om 6g

Vad är skillnaden mellan 6g och 5g?

Det finns ännu ingen fastställd standard kring 6g men det pågår redan febrila spekulationer om egenskaperna i den sjätte generationens mobilnät. Med 5g är hastigheter upp till flera gigabit i sekunden möjligt och det är bra men med 6g kan vi få se hastigheter upp emot flera terabit per sekund.

Men det är inte bara hastigheten som skiljer sig åt mellan 5g och 6g. Latenstiderna förväntas minska drastiskt ner till under en millisekund. Något som skulle kunna möjliggöra exempelvis medicinska operationer på distans och självkörande bilar.

6g kommer av allt att döma använda högre frekvensband än föregångarna. Förmodligen också terahertz-frekvenser. De högre frekvensbanden kommer att möjliggöra riktigt höga datahastigheter, men har kortare räckvidd och kräver tätare infrastruktur än de lägre banden.

När kommer 6g?

Tekniken är fortfarande ung och befinner sig ännu i en forsknings- och utvecklingsfas. Än finns exempelvis ingen global standard på plats. En del steg på resan mot en enhetlig 6g-standard förväntas tas på World Radio Conference 2023 i november där de stora tillverkarna närvarar.

Det är fortfarande för tidigt för att säga exakt när den sjätte generationens mobilnät lanseras kommersiellt, men de flesta bedömare spekulerar om en lansering i slutet av det här decenniet eller i början av 2030-talet.

Vilka hinder finns det mot 6g?

Standardiseringsfrågan har hittills varit en väldigt het potatis. Den osäkra geopolitiska situationen och det spända läget mellan Kina och USA har lett till spekulationer kring att det inte kommer att bli en global gemensam 6g-standard utan snarare flera olika standarder. Det skulle medföra flera problem. Inte minst när det gäller interoperabilitet och en enhetlig användarupplevelse.

Det finns flera potentiella utmaningar. Att använda terahertzfrekvenser och andra högfrekvensområden kommer med vissa utmaningar. Kanske framförallt den korta räckvidden som innebär att basstationerna behöver placeras närmare varandra.

Även ekonomin är en utmaning. Den globala telekombranschen har vissa lönsamhetsproblem och att rulla ut en ny generations mobilnät brukar kunna bli en dyr historia.

Vad kommer 6g innebära för ai-utvecklingen?

I och med att 6g kommer klara av att leverera betydligt högre datahastigheter, lägre latenstider och ha bättre kapacitet än föregångarna öppnar det upp för spännande ai-utveckling. Inte minst för de ai-tillämpningar som kräver realtidsbearbetning och extremt snabba svarstider.

6g kommer också att möjliggöra edge computing på ett helt annat sätt än idag. Vilket leder till att själva ai-bearbetningen kan ske närmare användaren eller enheten i frågan. Detta blir användbart exempelvis för självkörande fordon eller olika ar-tjänster.

Det är också värt att notera att ai kommer spela en stor roll i 6g-utvecklingen och exempelvis användas för att bland annat automatisk optimering av nätverken.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.