Här är Ciscos plan för hybridkontoret

Återgång Enligt Per Samuelsson, vd för Cisco Sverige, har hemarbetet potentiella fallgropar – men ger också stora vinster. Hans bolag sitter på en plan för återgången till kontoret.

Här är Ciscos plan för hybridkontoret

Redan innan pandemin arbetade ungefär hälften av Ciscos anställda i första hand hemifrån globalt, med ungefär samma andel för Sverige. Även om bolaget reden hade väl utvecklade rutiner så har coronautbrottet ändå gett nya insikter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Total tillgång till alla guider och tester
  • Premiumnyheter med de senaste trenderna
  • Fullt fokus på att du ska göra rätt kommunikationsval
  • Tryckt magasin med sex nummer om året
Redan prenumerant?

– Om det finns något positivt att ta med sig från det senaste året är det att vi fått ett kvitto på vad som fungerar bra och mindre bra med distansarbete, och vilka nya tjänster och lösningar som kan förbättra hybridmodellen ytterligare, säger Per Samuelsson som är vd för Cisco Sverige.

Han berättar att det finns en global plan på plats för återgång till kontorsarbete, samtidigt som han medger att man måste vara ödmjuk och flexibel inför hur den globala situationen utvecklas. Under året har Cisco själva identifierat olika funktioner som kan underlätta att göra fysiska kontor smittsäkra och integrerat dem i sina lösningar, via bolagets utvecklingscenter för samverkanslösningar i Oslo.

– Återgången handlar inte bara om hårda data kring smittspridning och vaccin, utan också hur de anställda mår och känner. Vissa längtar tillbaka, andra känner oro. Jag tror att man som företagsledare måste ta lika stort ansvar i efterspelet till pandemin som under den, och varje enskild verksamhet måste hitta den lösning som fungerar bäst för just deras situation, både själva företaget och människorna i det, säger han.

 

Har räknat på vinsterna

Vilka vinster finns det då för svenska företag med att införa hybridkontoret?

– Fördelarna är förstås att medarbetarna får större möjlighet att anpassa sin arbetsdag efter sina egna förutsättningar och behov – att livet kan styra arbetet mer än arbetet styr livet. Det ger nöjdare medarbetare och potentiellt enorma effektiviseringsvinster – och positiva miljöeffekter – i form av resekostnader, större flexibilitet i planeringen av fysiska kontor, och att kunna rekrytera medarbetare utan att de behöver flytta. Vi släppte en rapport 2020 som beräknar att vi bara i Sverige kan spara 20-40 miljarder per år, och minska koldioxidutsläppen med upp till 550 000 ton, om vi endast ökar andelen resfria möten med 30 procent, säger Per Samuelsson.

Hemarbetet kan givetvis medföra komplikationer avseende personalens välmående.

– Bristen på valfrihet är en fallgrop oavsett åt vilket håll den slår. Att tvingas jobba hemma och mista den sociala och informella kontakten med kollegor, är inte samma sak som att kunna jobba hemma, säger han och fortsätter:

– Jag märker själv i samtal med kollegor att många ser fram emot möjligheten att jobba från kontoret igen, när de själva önskar. Valfriheten och insikten om att det inte nödvändigtvis är var man utför arbetet som är poängen – utan var man utför det bäst utifrån sina individuella förutsättningar, blir något som kommer att påverka utvecklingen starkt framöver, säger han.

 

Digitala möten kan skapa genvägar

Per konstaterar att det är i de informella och sociala kontakterna som många starka idéer och snilleblixtar föds – och detta är en sak som man behöver slå vakt om. Det är också de sammanhangen som skapar en vi-känsla och sammanhållning.

– Även om det finns många möten som kan bli lika bra – om inte bättre – på distans, så är en fikastund eller en after work framför skärmen kanske inget de flesta föredrar. Med det sagt tror jag vi har lärt oss väldigt mycket om hur digitala möten kan skapa genvägar och förbättringar, samtidigt som man kan anpassa det till hur olika människor fungerar i olika miljöer, säger han.

– En brainstorm-session där en person uppskattar dynamik, kreativa sidospår och många röster i rummet, kanske upplevs som kaotiskt och ofokuserat av en annan. Kan man hitta en lösning som passar båda med teknikens hjälp?

Vilka är då de säkerhetsmässiga riskerna vid hemarbete och hur bör företag bemöta dem?

– Naturligtvis har cybersäkerhet varit bland de svåraste frågorna att hantera under pandemin. Många verksamheter har en säkerhetsinfrastruktur som är anpassad för kontorsarbete, och skyddet en individ har i hemmet är förstås oftast inte jämförbart. Det har nog också varit en ögonöppnare om hur komplex frågan är, säger han.

– Här tror jag att vi och andra leverantörer har ett stort ansvar att fortsätta arbetet med att göra det enklare för säkerhetsansvariga att ha ett helhetsskydd, för infrastruktur, endpoints och människor, med starka och lättanpassade verktyg som möjliggör att vem som helst kan utföra sitt arbete var som helst, utan att kringgå eller bryta mot säkerhetspolicies. Vi har under en lång tid talat om vikten av säker digitalisering där man tänker säkerhet redan från början, säger Per.

Hur medvetna är företagen om riskerna?

– Det viktiga nu handlar om att förbereda sig för en hybrid framtid där vi kommer att jobba både på kontor och på distans. En studie vi nyligen genomförde visade till exempel att 98 procent av möten efter pandemin kommer att bestå av en mix av digitalt och fysiskt deltagande. Givet detta, finns då rätt förutsättningar på plats för att genomföra effektiva och jämlika möten, säger Per Samuelsson.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!