Här är Fastighetsägarnas drag för bättre 5g-täckning inomhus

5g Nu lanserar Fastighetsägarna en ny modell för att säkerställa bättre 5g-täckning inomhus. Syftet är att skapa en ny gemensam branschstandard.

Här är Fastighetsägarnas drag för bättre 5g-täckning inomhus

5g-utbyggnaden har fått upp farten men inomhustäckningen är fortfarande en utmaning. Det vill Fastighetsägarna nu förändra.

– De nuvarande lösningarna för mobiltäckning inomhus, som passiva DAS-system, räcker inte längre till när räckvidden i mobilnätet blir sämre. Det behövs nya tekniska lösningar för att tillgodose behovet av mobiltäckning inomhus när de gamla mobilnäten stängs ned samtidigt som behovet av uppkopplade tjänster ökar, säger Kaj Winther, chef för digital utveckling på Fastighetsägarna.

Branschorganisationen har inom ramen för fastighetsbranschens digitaliseringsinitiativ REDI (Real Estate Digitalization Initiative)  samt ytterligare ett antal fastighetsbolag och teknikföretag utvecklat en ny modell för 5g-täckning inomhus.

Fakta

Här är rollfördelningen enligt den nya modellen

Mobila slutanvändare: Dessa är användare av mobila tjänster inom byggnaden, anslutna via fastighetens inomhusnät. De utgör kundbasen för mobiloperatörerna.

Fastighetsägare: Ägare och ofta köpare av inomhussystemet. Fastighetsägaren har möjlighet att antingen själv äga systemet eller köpa det som en tjänst från en infrastrukturoperatör. De undantas från direkt ansvar för telekommunikationstjänster gentemot slutanvändarna.

Infrastrukturoperatör: Företag ansvarigt för att planera, installera, och driva inomhussystemet som en gemensam infrastruktur. De hanterar hela livscykeln av nätet och tar på sig telekomregulatoriskt ansvar.

Mobilnätsoperatör: Ansluter till systemet för att erbjuda sina tjänster inom byggnaden. Dessa operatörer innehar rättigheter till det spektrum som används och samarbetar med infrastrukturoperatören.

Lösningsleverantörer: Tillhandahåller den tekniska utrustningen som används i det mobila inomhusnätet.

– Den modell för 5g-täckning inomhus som vi presenterar ger en tydligare rollfördelning mellan fastighetsägare, mobiloperatörer, infrastrukturoperatörer och lösningsleverantörer. Modellen klargör vem som ansvarar för att planera, installera och driva inomhussystem, samt att leverera och underhålla teknisk utrustning, säger Kaj Winther och fortsätter:

– Genom denna nya modell garanteras användarna inte bara stadig och tillförlitlig 5g-täckning utan också en högkvalitativ användarupplevelse, vilket sätter en ny standard för digital infrastruktur i fastighetsbranschen. Modellen är också kostnadseffektiv och förenklar möjligheten för fastighetsägare att tillgodose hyresgästernas behov och ger samtidigt tydlighet och kalkylerbara val efter behoven, säger Kaj Winther.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.