Här är kompetenserna som storoperatörerna skriker efter för att få ut max av 5g

Karriär 5g-utbygnaden har på kort tid ritat om telekomkartan. Telekom idag har pratat med fyra experter hos storoperatörerna om vilka nya kompetenser de nu letar efter när 5g-utvecklingen går in i ny en fas.

Här är kompetenserna som storoperatörerna skriker efter för att få ut max av 5g

2022 var året när 5g-utrullningen tog ordentlig fart och allt fler svenska städer har nu 5g-uppkopling. Nu kliver vi in i en ny fas. Möjligheterna som IoT, privata nät, positionering och slicing erbjuder är oändliga. Men de gör också att kraven som ställs på de anställda hos operatörerna på kort tid blivit allt högre.

Konkurrensen om talangerna är stor mellan operatörerna. Telekom idag har pratat med nätchefen på Tre, den ansvariga för chefsrekrytering på Telia, hr-chefen på Telenor och den ansvariga för culture-avdelningen på Tele2 om vilka kompetenser branschen nu letar efter och hur de gör för att knyta åt sig rätt profiler.

Maria Jonsson, nätchef på Tre.

Maria Jonsson, nätchef på Tre.

1. Har 5g:s intåg på något sätt förändrat vilka kompetenser ni letar efter när ni rekryterar?

– Både ja och nej. Det viktigaste är förstås att vi själva hänger med i utvecklingen och ser till att vi utvecklar rätt kompetens inom vår egen organisation. Men självklart behöver vi också rekrytera och där ser vi att ren systemkunskap kanske snarare än en telekombakgrund smäller väldigt högt. Har man exempelvis erfarenhet av att ha jobbat med ai så är det jättestarkt. Det viktigaste är dock precis som alltid de personliga egenskaperna. Det gäller att vara anpassningsbar för att trivas i den här snabbrörliga och väldigt breda miljön. Så en nyfikenhet, hög energinivå och en egen förmåga att hänga med i vad som händer är en väldigt bra start för att trivas hos oss.

2. Är det lätt att hitta personer med den rätta kompetensen?

– Vi är förstås många som slåss om den här kompetensen så det är absolut en utmaning. Vi är många som behöver samma typ av kompetens. På Tre vill vi också gärna ha en stor blandning av både åldrar och kompetenser, så det är också en utmaning. Det är helheten som ska bli bra helt enkelt.

3. Är det några särskilda kompetenser som det råder brist på?

– Programeringskunskap i allmänhet skulle jag säga. Vi är inne i en ny fas av 5g där vi klättrar högre upp i värdekedjan. Vi har ju faktiskt det riktigt stora och spännande med 5g framför oss. Personer med rätt bakgrund, som förstår vilken möjliggörare 5g är och har förmågan att förmedla de möjligheterna till våra slutkunder är en brist.

4. Hur arbetar ni för att säkra upp rätt kompetens?

– Vi har en dialog direkt med universiteten och högskolorna. Samarbetet börjar redan där. Sen handlar det om att synas och ha en dialog med marknaden. Vi bjuder gärna in till kodningstävlingar och event för att locka målgruppen som vi är ute efter långsiktigt. Det har varit lyckosamt, säger Maria Jonsson.

Anna Cau, hr-chef på Telenor.

Anna Cau, hr-chef på Telenor.

1. Har 5g:s intåg på något sätt förändrat vilka kompetenser ni letar efter när ni rekryterar?

– Ja det tycker jag. Generellt är återväxten på tekniksidan inom telekom en utmaning eftersom vi är i ett generationsskifte både vad gäller människor och teknik och det utbildas inte tillräckligt många med den tekniska kompetens vi behöver. Och sedan behöver vi addera ny teknisk kompetens som exempelvis cloud-kunskap. Vi kommer under lång tid att behöva kunna kombinera befintlig och ny teknik. Med 5g kommer vi närmare kärnprocesserna hos stora kunder. Vi måste förstå hur kan vi lösa kundernas problem med den nya tekniken. Det blir en ny komplex och avancerad dialog med kunden. Den tekniska kompetensen om 5g blir då viktig i kombination med säljkompetensen.

2. Är det lätt att hitta personer med den rätta kompetensen?

– När det handlar om 5g är det stor konkurrens om personer som har den kompetensen. Med kunskap om vår bransch blir det ännu större konkurrens. Men det finns så klart möjlighet att komplettera bara vi hittar rätt personer som har någon eller några av dessa kunskaper.

3. Är det några särskilda kompetenser som det råder brist på?

– Ja, det är svårt att hitta personer som har cloud-kunskap i kombination med traditionell telekomkunskap samt personer som har både teknik- och säljkompetens.

4. Hur arbetar ni för att säkra upp rätt kompetens?

– Vi bygger den kompetensen främst genom att ta in personer som har någon eller några av dessa kompetenser, till exempel cloud-kunskap eller annan teknisk kompetens. Sedan hjälper vi dem att bredda sina kunskaper med hjälp av den stora telekomerfarenhet som finns inom Telenor. Vi stärker också upp specialistteam med olika kompetenser för att lösa frågan och för att kunna möta kundens behov. Något vi är stolta över är att vi har hög grad av internrekrytering på Telenor. Detta är något vi vill fortsätta att stärka och ser möjligheter för de områden där vi har stora kompetensbehov.

Victor Zetterström, ansvarig för chefsrekrytering på Telia.

Victor Zetterström, ansvarig för chefsrekrytering på Telia.

1. Har 5g:s intåg på något sätt förändrat vilka kompetenser ni letar efter när ni rekryterar?

– Jag skulle säga att det mer handlar om hela digitalisering- och teknikutvecklingen i stort. Vi ser till exempel ett stort behov av kompetens inom it-säkerhet och it-utveckling framåt och vi jobbar mycket med att kartlägga och identifiera våra framtida kompetensbehov inom företaget.

2. Är det lätt att hitta personer med den rätta kompetensen?

– Det vi ser är att efterfrågan och utbud inte matchar behovet på marknaden. Vi behöver fler som utbildar sig inom dessa områden, och det här är något vi ser på alla våra marknader. Generellt sett är det tuff konkurrens om den bästa kompetensen. Vi jobbar därför aktivt med att även visa på den viktiga roll Telia har i samhället och hur man som medarbetare bidrar till det. Givet konkurrensen ser vi att det ofta kräver uppsökande arbete innan vi hittar rätt kandidat.  Därför arbetar vi också långsiktigt med olika aktiviteter, som employer branding-kampanjer och med uppsökande arbete via olika nätverk och plattformar.

3. Hur arbetar ni för att säkra upp rätt kompetens?

– Vi har ett starkt samarbete mellan teamen inom Employer brand och Talent Acquisition, som arbetar nära affären och våra chefer, för att både långsiktigt attrahera rätt typ av kompetens och säkra kompetensförsörjning här och nu. Vi arbetar också aktivt med utveckling av befintliga medarbetare. Stora utvecklingsmöjligheter är en styrka hos oss tack vare vår storlek som skapar en omfattande intern arbetsmarknad men också via olika utbildningar till exempel inom Cloud. Sedan många år tillbaka har vi också traineeprogram för att attrahera och erbjuda universitetsstudenter möjlighet att få komma in i ett bolag där digitalisering, teknik och utveckling står i centrum, vilket också bidrar till vår kompetensförsörjning framåt.

Nathalie Dahmm, leder avdelningen för culture och hr business på Tele2

Nathalie Dahmm, leder avdelningen för culture & hr business på Tele2

1. Har 5g:s intåg på något sätt förändrat vilka kompetenser ni letar efter när ni rekryterar?

–  Vi har fördelen av att vi redan idag har kompetenta personer som har varit med och implementerat flera generationer av mobilnät och genom att stötta medarbetarna i sin vidareutveckling klarar vi redan idag kompetensförsörjningen på ett bra sätt. 

– Men självklart innebär utrullningen av 5g att behovet av teknisk kompetens ökar inom exempelvis data science, ai/machine learning, IoT, cloud computing, cyber security, systemutveckling och automatisering. För att kunna erbjuda nästa generations digitala 5g-produkter och kundupplevelser ser vi behov av fler utvecklare, UX designers och digitala affärsutvecklare. Vi kommer att vara i en utbyggnadsfas gällande 5g under flera år framöver och då behöver vi resurser inom byggnation och planering av basstationer. 

2. Är det lätt att hitta personer med den rätt kompetensen?  

– Det är utmanande eftersom många arbetsgivare är på jakt efter samma kompetens och det är stor konkurrens. Tele2 är dock en attraktiv arbetsgivare vilket vi också märker på mängden ansökningar.  
3. Hur arbetar ni för att säkra upp rätt kompetens? 

– Vi arbetar på flera olika sätt för att säkra upp rätt kompetens, både på kort och lång sikt.  Vi jobbar med extern och intern rekrytering där vi på Tele2 har valt att satsa på egen kompetensindelad inhousefunktion.  Vi har under åren vidareutbildat våra medarbetare för att ligga i absolut framkant vilket gynnar oss nu. Vi utvecklar även vår generella kunskap inom organisationen, säkerhetsområdet samt för hur vi på bästa sätt hittar möjligheter att utifrån affären maximera användandet av 5g. 

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.