Här är nyckeln till digitalisering efter pandemin

Krönika Enligt McKinsey & Company har den digitala transformationen i Europa accelererat med sju år tack vare omställningen under pandemin. Vissa hävdar å sin sida att pandemin bara gjort att vi använder de digitala verktyg som vi redan har.

Här är nyckeln till digitalisering efter pandemin

McKinsey & Company påpekar i sin studie att den snabba digitala accelerationen snarare är ett resultat av omdirigering av företagens resurser än av produktutveckling. De poängterar att många av dessa snabba förändringar är här för att stanna, vilket jag tror förstärks av att de anställdas produktivitet inte har minskat till följd av distansarbete som många först befarade.

Digitaliseringen kanske i egentlig mening inte har accelererat så mycket utan i stället använder vi de digitala verktyg som redan finns i mycket större utsträckning. Oavsett vad som drev på digitaliseringen nu, står det klart att det var möjligt att öka takten. Frågan är hur vi upprätthåller den?

Att anställda inte längre bara använder ett och samma nätverk krävde inga nya digitala verktyg men omställningen, och framför allt omfattningen på den, satte stor press på nätverksleverantörerna. På Datto, som arbetar med kontinuitethantering, ser vi också hur it-säkerheten starkt påverkas av både vårt nya arbetssätt och ökningen av ransomware. Faktum är att kostnaderna för driftstopp relaterade till ransomware nu nästan är 50 gånger högre än den begärda lösensumman vid attacker.

Sammantaget har omställningen inneburit ett stort digitalt kliv framåt, men den snabba omställningen kräver ett starkare ledarskap. Vissa hade hoppats på att it-chefen skulle få ett starkare ledarskap men menar att dennes roll i stället har tagits över av andra roller eftersom det skulle finnas en övergripande trend där digitaliseringen frikopplas från it-avdelningen. Nu kan detta självklart se olika ut beroende på bransch och företagsstorlek, och i min roll arbetar jag främst med små och medelstora företag.

Vår partner och it-leverantören Connect redogjorde tydligt en viktig aspekt under en diskussion på liknande tema; 99,9 procent av alla företag i Sverige har färre än 249 anställda enligt Tillväxtverket. De faller alltså inom kategorin för små och medelstora företag, där vi ser en tydlig trend med interna it-avdelningar med en it-chef som har en väldigt viktig roll att spela eftersom han eller hon känner till den underliggande infrastrukturen och vet vilka möjligheter och begränsningar den har för verksamhetsutvecklingen.

Denna kunskap är kritisk för att kunna driva digitaliseringsinitiativ som gör nytta. De som säger att digitaliseringen har tagits över av andra roller missbedömer it-chefens roll på alla små och medelstora företag runtom i landet som utgör den största delen av Sveriges företagsverksamhet och drivkraft.

Det finns ibland en bild av att den privata sektorn skulle ha nått mycket längre men det stämmer inte alltid, och speciellt inte i Norden som har en så hög digital mognadsgrad inom både privat och offentlig sektor. Den offentliga sektorn gynnas dessutom av att ha sina intäkter tryggade och att de därför kan investera och arbeta mer långsiktigt även med digitaliseringsfrågan.

Det ser dock väldigt olika ut mellan olika svenska kommuner, regioner och myndigheter när det gäller digitaliseringen eftersom den statliga digitala styrningen, och i viss mån vår gemensamma vision, är bristfällig. I OECD:s senaste mätning av digital styrning, Digital Government Index, hamnar Sverige allra sist av samtliga OECD-länder, medan Danmark och Norge ligger en bra bit över snittet. Hur kan lärdomarna under pandemin utnyttjas för att bättre accelerera de digitala tjänsterna för medborgarna?

Det är tydligt att vi behöver ett starkt ledarskap och en gemensam vision. Staten och IT-cheferna behöver stiga fram ytterligare och ta ledartröjan för digitaliseringen. Digitaliseringen har återigen visat sig vara en stark konkurrensfördel internationellt och Sverige har inte råd att halka efter. Det finns inget att vänta på när vi har tekniken.

Scott Gower,
Nordenchef Datto

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.