Här är regeringens nya förslag på datalagringslag

Reglering Differentierad och tidsbegränsad lagring.
Regeringens nya förslag kring datalagringslagen har presenterats och ska överlämnas till lagrådet.
I oktober föreslås förslagen träda i kraft.

Här är regeringens nya förslag på datalagringslag

Lagarna kring datalagring har varit ett hett ämne. Men nu ska vi återigen får en lag på plats som reglerar hur och var data får sparas. Den nya lagrådsremissen presenterades tidigare i veckan av inrikesminister Mikael Damberg, S.
Förslaget följer det som tidigare utredning redan varit inne på. Det vill säga att man istället för generell lagring – ska införa differentierad datalagring.

Så vad innebär då det? Jo, lokaliseringsuppgifter, alltså data som avslöjar ver en mobiltelefon befunnit sig vid en viss tidpunkt/samtal – får lagras av operatören i endast två månader. Däremot ska abonnemangsuppgifter/ip-nummer lagras i tio månader.
Uppgifter om vem som ringt vem och annat som avslöjar integrationer mellan abonnemang/ip-nummer ska lagras i ett halvår.
En sak som undantas är kommunikation i det fasta nätet och en viktig regel är att uppgifterna endast får lagras inom EU.
Enligt regeringen är lagen viktig för polis och säkerhetspolis och att man genom differentieringen av lagring nu uppfyller kraven som EU-domstolen ställt. Därför hoppas man att det hela ska gå igenom utan större problem – och huvuddelen av förslaget börjar gälla 1 oktober.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.