Här är telekombolagens planer för Almedalen

Branschen Under den här veckan befinner sig många politiker, näringslivsföreträdare och representanter från civilsamhället i Visby för att delta i Almedalsveckan. Vi har pratat med fyra telekomprofiler om deras förväntningar på veckan.

Här är telekombolagens planer för Almedalen

Erik Ekudden, CTO Ericsson

1. Varför är du i Almedalen?

– Ericsson kommer att vara på plats för att driva på Sveriges innovationsförmåga, hållbarhetsarbete och internationella konkurrenskraft genom förbättrad digital infrastruktur. Tillsammans med politiker, näringsliv och universitetsvärlden ska vi diskutera och debattera hur vi kan stärka dessa områden och skapa ett smartare Sverige rustat för framtiden.

2. Vilken blir den viktigaste telekomfrågan att lyfta under veckan?

– Europa ligger efter när det gäller implementeringen av digitalisering och AI. Samtidigt krävs omfattande tekniksatsningar för att Europa ska klara av den gröna omställningen och för att konkurrenskraften och välfärden inte ska försämras. Regeringens arbete med en ny digitaliseringsstrategi är ett välkommet steg i rätt riktning.

– Ericsson har sex konkreta förslag för att nå ända fram: 1. Sätt mål som främjar ekonomisk tillväxt för näringsliv och offentlig sektor. 2. Ge PTS i uppdrag att utforma tillstånd som maximerar utbyggnaden av 5g. 3. Snabba på utbyggnaden av avancerad 5g-infrastruktur. 4. Tillåt konsolidering genom att låta operatörer genomföra förvärv. 5. Öka den statliga styrningen av digitalisering i offentlig sektor. 6. Säkerställa kompetensförsörjning och livslångt lärande.

– Kortsiktigt behöver kompetensnivån höjas inom digitala spjutspetsteknologier, inte minst inom ai och cybersäkerhet. STEM-utbildningen behöver stärkas i skolan, de postgymnasiala tekniska utbildningsplatserna behöver öka med 50 procent och det livslånga lärandet bör premieras. Regelverket för kvalificerad arbetskraftsinvandring behöver anpassas för att möjliggöra rekrytering av ett stort antal teknikexperter internationellt.

3. Hur ser ert/ditt program ut för veckan?

Ericssons program under Almedalsveckan finns här: Ericsson in Almedalen – Ericsson.

Tobias Larsson, chef företagsaffären Telia

1. Varför är du i Almedalen?

– Jag ser verkligen fram mot att få träffa så många kunder och partners som möjligt och diskutera aktuella och viktiga frågor på den öppna och rätt strategiska nivån som är typisk för Almedalen.

– En annan sak som är speciell med just Almedalen är mixen av näringsliv, civilsamhälle och politik som brukar skapa fantastiska dialoger och ge nya perspektiv på aktuella ämnen. I år kommer Telia att lägga stort fokus på vad Sverige behöver för att vi ska bli riktiga vassa på att tillgodogöra oss nya tekniker som ai och 5g – samtidigt som vi behöver förbättra vår digitala motståndskraft, givet de tuffare krav som nu ställs på säkerhet med anledning av omvärldsläget, ny lagstiftning och nya hotbilder.

– För en sak är säker, även om digitalisering är ett slitet uttryck så är det viktigare än någonsin, och är kopplad till i princip varenda stor samhällsfråga. Allt från den gröna omställningen av samhället med de stora industrisatsningar som nu sker till hur vi bygger framtidens energi- och transportsystem. Ny teknik är helt avgörande för att lyckas med dessa satsningar – och man kommer behöva kroka arm med andra för att lyckas. Det gäller även de stora förbättringsbehov vi ser inom offentlig sektor.

– Det här är en balansgång mellan säkerhet och innovation, och det är helt klart stora värden som står på spel, både för människa och samhälle. Här har Telia en central position med våra nät. Vi har den robusta och säkra digitala infrastruktur som krävs för att man ska kunna använda ny teknik på ett tryggt sätt. Vi börjar nu närma oss slutet på den miljardinvestering vi gjort i vårt mobilnät det senaste året som innebär att vi uppgraderat hela vårt 4g med mer kapacitet, samtidigt som vi byggt ett helt nytt nationellt 5g-nät.

2. Vilken blir den viktigaste telekomfrågan att lyfta under veckan?

– Det är såklart säkerhetsfrågorna som jag kommer tillbaka till, omvärldsläget kräver det av oss. För mig är det självklart vi måste fortsätta sitta i förarsätet vad det gäller att digitalisera samhället på ett säkert sätt och öka vår digitala motståndskraft.

– Vi har en unik position i samhället som en avgörande aktör i totalförsvaret där våra säkra nät utgör en viktig del av Sveriges kollektiva cyberförsvar. Detta gör vi samtidigt som vi också arbetar för att fortsätta ligga i framkant i digitaliseringen och leverera en robust och säker digital infrastruktur till kunder, företag och viktiga samhällsfunktioner. Så här har vi en viktig roll när vi nu måste öka vår beredskap och vår digitala motståndskraft. Här jobbar vi nära våra kunder och partners och det är många av dem som kommer jag möta under Almedalsveckan.

– Hållbarhetsfrågan är även fortsatt viktigt för vår bransch, vilket vi kommer att ta upp i seminarier och rundabordssamtal. Både från perspektivet att vår infrastruktur är bärare av många av de tjänster som är viktiga för den gröna omställningen av samhället. Tänk elnät, industrier och transporter. Men det är också viktigt att vi fångar upp dem i samhället som saknar tillräckliga digitala kunskaper och färdigheter. Det är särskilt viktigt nu – eftersom de som är digitalt omogna också är måltavlor för de de nya cyberhot och bedrägerier som ökat snabbt de senaste åren.

3. Hur ser ert/ditt program ut för veckan?

– Telia har som vanligt ett fullspäckat schema i Almedalen och räknar med att ha fullt hus i år igen. Jag längtar efter att få välkomna våra kunder och partners till vår härliga trädgård på S:t Hansgatan 9 där vi kommer arrangera flera viktiga panelsamtal.

– I år kommer vi bland annat fokusera på frågor om de ökade kraven på säkerhet och i synnerhet hur NATO-medlemskapet påverkar den digitala utvecklingen i Sverige. Men vi kommer också diskutera spännande frågor som var vi står i digitaliseringen av samhällsviktiga områden som energi, industri och offentlig sektor, och som jag nämnde tidigare, hur vi kan stärka medborgarnas digitala förmågor och motståndskraft för att kunna ta till sig ny teknik och samtidigt skydda sig mot cyberhot och bedrägerier.

– Sen kommer vi även dema häftig ny 5G-uppkopplad teknik i vår trädgård med våra partners Ericsson och AstaZero. Man kommer till exempel kunna fjärrstyra fordon från Visby – som är uppkopplade mot vårt specialutvecklade 5G-nät i vårt innovationsprogram NorthStar. Man vill helt enkelt inte missa allt det som kommer hända i vår trädgård!

Fredrik Hallstan, kommunikationschef Tele2

1. Varför är du i Almedalen?

– Framförallt för att se till så att stötta alla mina fantastiska kollegor som totalt deltar i sammanlagt mer än 12 olika seminarier och rundabordssamtal, varav fyra programpunkter är våra egna. Sedan är Almedalen utmärkt tillfälle att träffa kontakter både inom och utanför telekombranschen, som man kanske inte riktigt hinner att träffa annars.

2. Vilken blir den viktigaste telekomfrågan att lyfta under veckan?

– Det finns flera, men alla har de gemensamt att visa på hur fundamental vår bransch är för Sveriges utveckling – både för innovationskraft, tillväxt, hållbar omställning och en trygg miljö online för barn och unga.

3. Hur ser ert/ditt program ut för veckan?

– Vi har ett fantastiskt program i år med fyra spännande seminarier i vår trädgård på Mellangatan 7 på torsdag. Vi börjar dagen med att prata om fenomenet ”Greenhushing” och om vi ser en minskad transparens kring hållbarhetsmålen från företagen. Sedan kommer vår samarbetsorganisation ECPAT Sverige att tillsammans med bland annat vår säkerhetschef prata om hur teknisk innovation kan stoppa spridningen av övergreppsbilder på barn.

– Vi pratar även om vad Sverige behöver göra för att snabba på övergången till hållbara tekniska innovationer. Vi avslutar dagen med att prata om hur man på bästa sätt ska fördela ansvaret för cybersäkerheten mellan den offentliga och privata sektorn. Där har vi bland annat generaldirektörerna för både PTS och Försvarsmakten i panelen. Utöver det så har vi ett stängt rundabordssamtal med representanter från fastighetsbranschen om hur branschen ska bli både hållbar och säker.

Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör Tre

1. Varför är du i Almedalen?

– Även om årets Almedalen ser ut att vara ett mellanår är det viktigt att fortsätta föra de viktiga samtalen kring Sverige, telekom och digitalisering med de som har mest inflytande och kan påverka vår utveckling framåt. Sverige och Europa har hamnat på efterkälken men det finns hopp om en comeback.

2. Vilken blir den viktigaste telekomfrågan att lyfta under veckan?

– Telekom är grunden för hela samhällets digitalisering. Utan en stark telekomsektor med snabb utbyggnad, sund konkurrens och hög grad av innovation så kommer vi inte att klara av våra högt ställda digitaliseringsmål.

– Som många andra tar upp tappar Sverige och Europa i innovation och utveckling mot framför allt USA och Kina/Asien. Nu måste vi återuppfinna oss själva för att återigen bli världsledande inom telekom. I 3g var vi bäst i världen, med 4g kom världen ikapp och med 5g är vi efter. När vi nu börjar diskutera 6g måste vi ha höga ambitioner att komma tillbaka som bäst i världen.

3 Hur ser ert/ditt program ut för veckan?

– Vi har en bra mix av mindre, inofficiella möten med relevanta och intressanta personer, medverkan i samtal och seminarier kring telekom och digitalisering och utrymme för spontana möten. Vårt huvudnummer är på onsdagen när vi släpper vår rapport kring hur Europa och Sverige åter kan bli ledande inom telekom och digitalisering. Det brådskar, men det finns hopp.

– Sedan är jag ju kommunikatör i botten, där det också förs spännande samtal. Ser fram emot en middag där temat är framtidens marknadsföring och dialoger kring hur kommunikation kommer att utvecklas. Det innehåller ett inslag av en lyckoprofessor också. Bra inför semestern som väntar efter Almedalen.

   Senaste artiklarna

   Hämtar fler artiklar
   Till startsidan
   Telekom idag

   Telekom idag Premium

   Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.