Härryda vill byta operatör trots överklagan

Alltele MIssnöjet med Alltele är så stort hos Härryda kommun att de överväger att inte invänta kammarrättens beslut i den pågående upphandlingstvisten med företaget. De vill byta operatör nu.

Veckans teletrassel, där Alltele av misstag avslutade 90 av kommunens telelinjer var droppen som fick bägaren att rinna över. Nu undersöker kommunen möjligheten att gå vidare med bytet till TDC som vann den av Alltele överklagade upphandlingen redan innan kammarrätten meddelat sitt beslut.

– Om vi gör det och kammarrätten gör bedömningen att Alltele skulle fått vara med i upphandlingen måste vi kanske göra om bytet, men vi överväger om det är värt risken. Nu är vi dessutom avtalslösa, säger Lars Jönsson, administrativ chef på Härryda kommun.

Skarpt formulerad dom

I den första instansen, förvaltningsrätten fick Alltele inget gehör för sina invändningar mot att ha blivit uteslutna ur upphandlingen. Domstolen slår fast att de redovisade bristerna sammantaget utgör sådant allvarligt fel i yrkesutövningen att kommunen hade grund för att utesluta operatören från upphandlingen.

Trots den skarpa formuleringen i förvaltningsrättens dom har Alltele alltså valt att söka prövningstillstånd i kammarrätten, vilket tills vidare stoppar Härryda kommun från att gå vidare med upphandlingen.

Fortsatta fakturaproblem

Lars Jönsson hävdar att de tidigare påtalade problemen med bland annat felaktiga fakturor från Alltele fortsatt även under överklagandeprocessen. Fel som utan undantag varit till kommunens nackdel.

– De menar att problemen inte kan ha varit så stora eftersom vi inte valt att lägga något vite, vilket känns som ett väldigt konstigt sätt att resonera. Någonstans borde Alltele inse att de inte skött kontakten så bra, men trots det framhärdar de i att de vilja fortsätta som leverantör. Det känns som ett försök till tvångsgifte, säger Lars Jönsson.

Telekom idag har utan framgång sökt Alltele för en kommentar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.