Hemliga nummer sökbara när SOS Alarm anlitar Eniro

Var tredje teleoperatör skickar hemliga nummer till Eniros databas, för att uppgifterna ska kunna användas av SOS Alarm. Nu kritiserar Post- och telestyrelsen operatörerna för att bryta mot tystnadsplikten.
– Det är fel att bara slå ner på operatörerna. Jag tycker att huvudansvaret ligger hos SOS Alarm, Eniro och PTS, säger Christoffer Svanberg, ansvarig för Com Hems telefonitjänst.

Det är en minst sagt rörig situation som Post- och telestyrelsen redogör för i en ny rapport, om tystnadsplikten i hanteringen av abonnentuppgifter.

Kärnan handlar om att teleoperatörerna är skyldiga att skicka alla uppgifter om sina kunder till SOS Alarm, för att de i ett nödläge ska kunna lokalisera människor som inte själva kan tala om var de befinner sig. Men SOS Alarm har ingen egen databas för det ändamålet, utan köper tjänsten av abonnentupplysningsföretaget Eniro. Ett nytt treårigt avtal skrevs under för några månader sedan.

Därför skickar teleoperatörerna sina abonnentuppgifter till mellanhanden Eniro, även i de fall där kunderna har hemliga nummer. Problemet är att Eniro inte har tystnadsplikt och att de hemliga uppgifterna därmed blir alltmänt tillgängliga.

Hård kritik

Nu har PTS granskat situationen och bland annat gjort en enkätundersökning med svenska operatörer för fast-, mobil- och ip-telefoni. Slutsatsen är att var tredje operatör lämnar ut hemliga abonnentuppgifter till upplysningsföretag, vilket innebär brott mot tystnadsplikten enligt lagen om elektronisk kommunikation.

– PTS ser allvarligt på att hemliga uppgifter finns tillgängliga bland annat på internet och kommer nu att genomföra riktade informationsinsatser och fortsatt tillsyn mot operatörerna, uppger Helén Lindqvist, enhetschef på PTS, och tillägger att det även förs en dialog med SOS Alarm.

Missriktad kritik

Men Christoffer Svanberg på Com Hem tycker det är fel att så mycket av kritiken riktas mot operatörerna.

– Det är en situation som PTS, SOS Alarm och Eniro inte har lyckats hantera på ett bra sätt.

Han berättar att Com Hem tidigt insåg att hanteringen av uppgifterna var olaglig och därför ville teckna ett avtal med Eniro för att friskriva sig från ansvar. Men det gick de inte med på.

– Eniro har inte heller lyckats standardisera formatet och intervallet för överlämning av abonnentuppgifterna. Så jag förstår att hanteringen inte fungerar för vissa operatörer, säger Christoffer Svanberg.

Han tycker att Post- och telestyrelsen borde ha agerat för att lösa det här problemet långt tidigare. Alternativa teleoperatörer har ju funnits i många år.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.