Henrik Hammarström: ”Tror stenhårt på automatisering, robotisering och ai”

Framtidens digitala samarbete Om fem år kommer vi ställa mycket högre krav på våra möten. Oavsett om de sker fysiskt, digitalt eller i Metaverse. Dessutom värderas stabilitet, säkerhet och hållbarhet ännu högre. Det spår åtminstone Globalconnects vd Henrik Hammarström.

Henrik Hammarström: ”Tror stenhårt på automatisering, robotisering och ai”
Henrik Hammarström, Globalconnect.

För fem år sedan såg det digitala samarbetet på många sätt helt annorlunda ut än i dag. Microsoft Teams och Google Meet var nylanserade tjänster. Meta hette fortfarande Facebook och att jobba hemifrån var inte lika vanligt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Mycket har hänt sedan dess. Digitaliseringen har verkligen fått fäste, de fysiska mötena har blivit färre och nya former för samarbete har utvecklats.

Men hur kommer det här samarbetet att se ut om fem år? Kommer vi tillbringa all vår tid i Metaverse? Vad för krav kommer ställas på utrustningen? Och vilken roll kommer artificiell intelligens att spela?

Tidningen har pratat med några av Sveriges främsta experter på digitalt samarbete för att få svar. Henrik Hammarström är vd på Global Connect och näst ut i serien.

Vad är det största hindret mot digtalt samarbete idag?

– Innan pandemin var det största hindret att få den kulturella transformationen och användandet att komma i kapp teknikutvecklingen. Företagen hade mängder med smarta verktyg för digitalt samarbete men hade svårt att få användare att nyttja funktionaliteten. Sen kom pandemin och på väldigt kort tid sprang användarnas krav på tjänsterna förbi teknikutvecklingen.

”Väldigt få it-chefer sitter med i ledningsgrupper”

Ett annat hinder många företag och organisationer brottas med är att deras digitala samarbetsstrategier inte är tillräckligt genomarbetade.

– Det gäller både hur man ska samverka externt och internt. Det finns ett gap mellan strategi, it-verktyg och människa helt enkelt.

En grundbult i problemet är enligt Henrik Hammarström utformningen av de svenska bolagens ledningsgrupper.

– Vi gjorde förra året en undersökning ihop med Sifo där vi kunde konstatera att väldigt få it-chefer sitter med i ledningsgrupper. Samtidigt ansåg nästan hälften av respondenterna att bolagen investerade för lite i it och att ledningen hade för lite förståelse för vad it-avdelningen gör.

Vilka ligger i framkant när det kommer till digitalt samarbete idag?

– Det finns ingen förebild. Samtidigt finns det inget facit. Det här hybrida arbetssättet som vi har idag har inte funnits på plats tillräckligt länge för att vi ska peka ut en specifik spelare som har hittat the magic mix. Det finns ju flera företag som ansetts som pionjärer inom det här området som nu börjat ta tillbaka sina anställda till kontoret. Exempelvis Amazon kräver numera att deras anställda ska vara tre dagar i veckan i kontoret.

”Debatten har blivit för holistisk”

Henrik Hammarström hänvisar till en forskningsrapport som Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen tagit fram.

– Den konstaterar det inte finns tillräckliga studier av distansarbetets långsiktiga effekter. Men de påtalar att organisationer som har bra processer och bra ledarskap ibland kan få bättre effekt av ett hybridarbete. Men i organisationer där de processerna och ledarskap dinte finns brukar det få direkt motsatt effekt.

Är det någon av de vanliga framtidstrenderna på det här området som du inte tror på?

– Jag tror verkligen på det hybrida arbetssättet men jag tycker debatten har blivit för holistisk och inriktad på att vi inte alls kommer vilja träffas fysiskt. Jag är kanske gammeldags men jag tror på det personliga mötet som en viktig komponent både internt och externt. Sen om det mötet kommer ske i Metaverse, i hologram eller i någon helt annan kontext det låter jag vara osagt.

Vilka nya funktioner hoppas du på?

– Det finns förstås ett behov av nya funktioner och att förbättra befintliga verktyg, men jag tror snarare fokus behöver ligga på att etablera bättre strategier för när vi ska mötas och på vilket sätt. Men det finns också en diskussion att ta kring när vi helt och hållet ska koppla bort människan. När vi helt ska sluta lösa frågor genom att träffas. Fler och fler tjänster och applikationer kommer börja prata direkt med varandra helt utan människans inblandning. Jag tror stenhårt på automatisering, robotisering och att ai kommer kunna lösa många av de frågor som människor idag löser.

Automatiseringen kommer gå snabbt framåt under de närmsta åren.

– Allting som kan automatiseras kommer i slutändan att automatiseras. Frågan är bara när. De företag som inte lyckas med sin automatiseringsresa kommer att ha svårt att hitta ett existensberättigande om fem till tio år. Du kommer inte vara tillräckligt snabbfotade ut mot marknaden helt enkelt.

Den tilltagande automatiseringen och robotiseringen får också effekten att vi kommer ställa betydligt högre krav på mötena som väl sker spår Henrik Hammarström.

– Och det kommer gälla oavsett om mötet sker digitalt, fysiskt eller om det sker i en annan typ av kontext. Alla trender pekar på att vi blir mer och mer mötesintensiva vilket leder till att belastningen på ledare och medarbetare bara går uppåt. Vikten av en mötesstrategi som levererar effekt är helt central.

Om du får drömma fritt hur kommer det digitala samarbetet att se ut om fem år?

– Bolag idag får lite för bråttom och då är det lätt att man tappar bort det långsiktiga perspektivet. Om jag får drömma fritt har vi inte gjort det om fem år. I det här sammanhanget gäller det framför allt stabilitet, säkerhet och hållbarhet. Med stabilitet menar jag hela vägen från driftsäkerhet, till hur enkelt det är att koppla upp sig i ett digitalt möte och hur bra det funkar att mötas mellan olika plattformar. Den biten är lätt att ta för givet, säger Henrik Hammarström och fortsätter:

– Så som vi bygger våra organisationer idag blir också säkerheten helt central. Det finns inte ett bolag som inte kan ha säkerhet högst upp på sin agenda. I hållbarhetsutvecklingen kommer förstås IoT, automatisering och digitalisering vara helt centralt. Tekniken är en nyckel för att vi ska kunna minska klimatpåverkan och skapa ett mer inkluderande samhälle. Om fem år hoppas jag att det inte bara är den kommersiella vinningen som har satts i centrum utan också hållbarheten.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.