Hindret – videobrist

Polycom De verksamheter som regelbundet använder videolösningar för till exempel möten upplever stora fördelar. Samtidigt är hindret för flera organisationer bristen på verktyg för just videomöten, det visar en undersökning som Polycom låtit genomföra.

Enligt studien – som är global – upplever 90 procent av de svarande som regelbundet använder videolösningar i sin verksamhet ökad produktivitet, bättre samarbete och besparingar. Samtidigt uppger hälften av de tillfrågade i undersökningen att en större tillgång till videotjänster skulle öka användandet. Det främsta svaret till att den inte används uppgavs vara användartillgänglighet.

45 procent av slutanvändare som tillfrågats i undersökningen svarar att de använder mobila enheter som surfplattor, mobiler eller en laptop för att delta i videokonferenser.

Värt att minnas kan vara att undersökningen beställts av Polycom, som levererar olika verktyg för videokommunikation.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.