Hjärtsjuka övervakas via wimax

Nu ska hjärtsjuka kunna vårdas i hemmet med hjälp av telemedicin. I Skellefteå pågår ett projekt där man använder sig av wimax-nätet för övervakning och vård av hjärtsjuka.

I Skellefteå har ett projekt just påbörjats för att minska behovet för personer med hjärtproblem att åka in till sjukhuset i onödan. Tanken är att mer och mer avancerad vård i framtiden kommer att utföras av undersköterskor och sjuksköterskor i patientens hem med stöd av telemedicin, bland annat med läkare som konsult över videokonferens över wimax-nätet.

I projektet kombineras kontinuerliga mätningar av hjärtat med videokommunikation mellan vårdare och specialist. Dessa kan se och höra varandra via sina respektive pc som kan vara fasta eller bärbara. De har också tillgång till apotekets recepttjänst och sina respektive journaler. Med stöd av mätvärden, journalanteckningar, visning av inspelade eller direktupptagna videosekvenser kan beslut fattas om patienten ska förflyttas för mer kvalificerad vård eller kunna vara kvar i den trygga miljön som hemmet eller det särskilda boendet erbjuder.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.