Hoten mot mobilen ökar

Virus riktade direkt mot mobiltelefoner blir ett allt mer påtagligt hot, enligt Mcafees antiviruslabb. Antalet hot mot mobiltelefoner var tio gånger fler första kvartalet, jämfört med sista kvartalet i fjol.

Mcafees antiviruslabb AVERT har sammanställt en lista på de mest rapporterade hoten under det första kvartalet 2005. Enligt AVERT:s prognos blir det allt vanligare med virus riktade mot mobiltelefoner, nätfiske (phishing) och attacker riktade mot svagheter i operativsystem och programvaror.

– Även om vi har sett en stagnation av antalet skapade datorvirus mellan år 2000 till 2004, ned till en tillväxttakt om 5 procent per år, så har andra typer av skadlig kod och attacker ökat med 20 procent under 2004 och 2005. Vi bedömer att det här är en utveckling som kommer att fortsätta den närmaste framtiden, säger Vincent Gullotto, vice vd på Mcafee AVERT.

En trend är att trojaner och bot-program blir allt fler samtidigt som antalet nya masspostande maskar minskar något.

Kraftig ökning

Mobila virus blir ett alltmer påtagligt hot. Under de senaste åren har AVERT hittat konceptvirus, trojaner och maskar för ett flertal mobila plattformar. Dessutom har samma typ av kommersiella spammeddelanden som förekommer på internet börjat dyka upp även i de mobila nätverken. Utvecklingen drivs av att så kallade smarta telefoner blivit vanligare, mobiltelefoner som har persondatorliknande funktionalitet och uppkopplingsmöjligheter. Framför allt skadliga program riktade mot mobiloperativsystemet Symbian har ökat kraftigt bara under det senaste kvartalet. Under fjärde kvartalet 2004 hade AVERT bara identifierat fem stycken hot mot mobiltelefoner, vilket kan jämföras med 50 stycken efter första kvartalet 2005.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.