Hovrätten skyddar Telesport

Telefoni Hovrätten tvingar Svea Billing att plocka in Telesports mobilkunder senast den 18 oktober. Samtidigt funderar PTS på om de ska gripa in med ett beslut i ärendet.

Svea Hovrätt har gett Telesport prövningstillstånd och som en följd av det beslutet måste Svea Billing leva upp till det omtvistade avtalet och ta in Telesports kunder senast den 18 oktober. Om Svea Billing inte gör det blir de skyldiga att betala vite på en miljon kronor per månad.

Så här motiverar hovrätten sitt beslut:

”Hovrätten finner att Telesport AB har visat sannolika skäl för sitt anspråk och att det skäligen kan befaras att Svea Billing Services AB genom att underlåta att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet hindrar eller försvårar utövningen av Telesport AB:s rätt. …”

”Beslut i veckan”

Parallellt med processen i tingsrätten och nu hovrätten prövas avstängningen av Telesport hos Post- och telestyrelsen. Efter Telesports hemställan hos PTS den 30 september har Teliasonera fått yttra sig och Telesport komplettera sin argumentation.

Ärendet ligger klart för behandling hos PTS.

– Vi har för avsikt att fatta beslut så snabbt som möjligt den här veckan. Det blir en bedömningsfråga hur slutkunderna drabbas och om vi kan gripa in, säger Peter von Wowern, jurist på PTS.

Teliasoneras besked är att Telesports nummerserier ska stängas av från och med den 21 oktober. Telesport å andra sidan hänvisar till lagen om elektronisk kommunikation, LEK, och tycker att PTS ska ingripa med stöd av ett antal listade paragrafer. Det gäller bland annat fjärde kapitlet paragraf tre i LEK, som handlar om att slutanvändare ska kunna nå andra slutanvändare.

På den punkten kontrar Telia i sitt yttrande med att mobil nätkapacitet inte är en reglerad marknad. Om PTS ändå vill gripa in krävs en notifiering till EU-kommissionen, hävdar Telia.

Hotar konkurrensen

Både Telesport och Telia kommer driver en del resonemang om de verkliga orsakerna bakom Telias blockad av mobiltrafiken.

För Telia handlar det om att de vill säkerställa att de värsta konkurrenterna, Tele2, Telenor och Tre, inte kan utnyttja Telias nätinvesteringar för att vinna avtal med slutkunderna.

Telesport pekar på att modellen med så kallade täckningsabonnemang, där stora organisationer med rikstäckande verksamhet har kompletterat med simkort via service providers i Telias nät, har funnits på marknaden i snart 15 år. De tycker också att intrånget i Telias verksamhet måste betraktas som ringa i förhållande till slutanvändarintresset.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.