HP och BT i alliansavtal

Alliansen mellan BT och HP får i uppdrag att ta hand om den paneuropeiska it- och nättjänstverksamheten för Hertz Europe. Kontraktet löper över fem år och är det största för alliansen som bildades mellan BT och HP i maj 2004.

Tillsammans kommer BT och HP att förse Hertz med en portfölj av it- och nätservicetjänster. Här innefattas en ip-baserad vpn-lösning för att koppla samman Hertz huvudkvarter med mer än 1 100 hyrbilskontor i Europa. Dessutom ska BT och HP stödja mer än 5 000 kontorsdatorer, 3 000 skrivare och 148 servrar och ta över ansvaret för all inkommande telefoni från och mellan huvudkontor och hyrställen.

Alliansen kommer också att sköta all trafik till Hertz´ centrala bokningscenttral inklusive särskilda telefonilösningar för talsvar, kundtjänst med mera. Avtalet omfattar Hertz´ verksamheter i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Belgien, Luxemburg, Schweiz och Holland. Ordervärdet har inte offentliggjorts.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.