Huawei mot PTS: Det här händer nu

5g Huawei är fortsatt utslängda från de svenska 5g-näten, men har överklagat den senaste domen. Så vad händer nu? Telekom idag hörde sig för med kammarrätten.

Huawei mot PTS: Det här händer nu

I slutet av juni avslog förvaltningsrätten Huaweis överklaganden i två mål rörande PTS villkor för 5g-tillstånd. Ett beslut som rättens ordförande, Ulrika Melin, kommenterade med att även om PTS brustit i sin handläggning – så var besluten de tagit inte materiellt felaktiga.
– Sveriges säkerhet är ett tungt vägande skäl och förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säker­hetsläget och hotbilden mot Sverige, sade hon när beslutet publicerades.

När Telekom idag tog kontakt med Kenneth Fredriksen, ansvarig för telekomjätten i Norden och Östeuropa, efter domen var han besviken.
– Vi respekterar självklart domen, men vi är besvikna över att förvaltningsrätten inte har hållit med oss trots att det inte kom fram några som helst bevis från varken PTS eller Säpo för att underbygga de påståenden som har blivit lagda till grund för beslutet. PTS har själv bekräftat att de inte har funnit några som helst tekniska risker eller säkerhetsproblem med Huaweis 5g-utrustning, sade Kenneth Fredriksen.

Har överklagat domen

Då sade Fredriksen att de skulle utvärdera och analysera domen för att se hur de skulle gå vidare. En analys som innebar att man den 12 juli överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.
– Sedan förvaltningsrätten meddelade dom har vi övervägt hur vi på bästa sätt kan fortsätta att tillvarata Huaweis rättigheter på den svenska marknaden. Vi har nu landat i slutsatsen att ett överklagade är rätt väg framåt och att en högre instans bör pröva dessa principiellt viktiga frågor, sade Huaweichefen i ett uttalande.

Det är en månad sedan överklagan gick in till den högre instansen, så vad har då hänt? När Telekom idag tar kontakt med Kammarrätten säger Ricarda Lerjeborn Oudejans, kammarrättssekreterare och den jurist som ska föredra överklagandet att de ännu inte kan säga så mycket om ärendet.
– Den 9 juli inkom det ett överklagande från Huawei, men det är bara på tre sidor så det är inte särskilt omfattande, säger hon.

Huawei har fått anstånd

I det korta överklagandet skriver Huawei att de anser att förvaltningsrättens dom är felaktig och att de vill få prövningstillstånd.
– Det är som sagt ett väldigt kort överklagande där de yrkar på att villkoren i PTS-beslutet ska upphävas. I andra hand yrkar de på att förvaltningsrättens dom undanröjs. De har även bett om anstånd för att utveckla grunderna för överklagandet, vilket vi gett, säger Ricarda Lerjeborn Oudejans.

Anståndet kammarrätten gett är till den 30 september och även om det sannolikt inte kommer komma några nya uppgifter i ärendet – kan det ske.
– Ofta brukar det vara samma grunder som i förvaltningsrätten, men det kan komma nya. Vi har som sagt i dagsläget inte fått in något som vi kan bemöta. När de sedan kommer in med överklagandet ska målet föredras för domare och sedan får vi se. De har ju redan haft muntlig förhandling i tre dagar med förvaltningsrätten, jag vet inte om de vill ha muntlig förhandling även i kammarrätten, säger Ricarda Lerjeborn Oudejans.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.