Huaweis kritik efter överklagandet: ”Har inte kompetens”

5g I juni kom förvaltningsrättens dom – det var rätt att utesluta Huawei från det svenska 5g-nätet. Men det kinesiska företaget ger sig inte och har nu kompletterat sitt överklagande.

Huaweis kritik efter överklagandet: ”Har inte kompetens”

”Förvaltningsrätten har kommit fram till att Post- och telestyrelsen (PTS) har haft skäl för att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät och som anger att befintliga produkter från Huawei ska vara avvecklade senast den 1 januari 2025. PTS har också haft skäl för villkoret att tillståndshavarna senast den 1 januari 2025 ska ha avvecklat beroenden av personal eller funktioner som är placerade i utlandet och, om nödvändigt, ersätta dessa med funktioner eller personal placerade i Sverige.”

Så skrev förvaltningsrätten i Stockholm i sin dom den 22 juni i år. Men Huawei tänker inte sluta kämpa för det. Företaget har överklagat domen och anser att kammarätten ska bevilja prövningstillstånd. Skälet är att de anser att grundbeslutet från PTS strider både mot svensk rätt samt Eu-rätten.
– Vi är liksom tidigare fast beslutna att få fortsätta delta i den svenska telekommarknaden. Huawei har mycket att bidra med vad gäller säkerheten i näten och världsledande innovation. Vi vill också att våra svenska operatörskunder ska fortsätta kunna åtnjuta priskonkurrens och innovation på marknaden och ha valmöjligheter, något som nu riskerar att sättas helt ur spel. PTS åtgärder kommer tvärtemot vad myndigheten påstår leda till sårbarheter och försvagad säkerhet i nätverken, säger Kenneth Fredriksen, chef för Norden och Östeuropa på Huawei.

Spekulationer har fått för stor vikt

Precis som tidigare så anser Huawei att det finns felaktigheter i hur de döms och det mest kritiska är att de anser att Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens ”antaganden och svepande spekulationer” fått för stor vikt.
– Dessa myndigheter har getts ett alltför stort inflytande inom frågor som de inte har kompetens inom. Detta innebär också att PTS inte har fattat några självständiga beslut, säger advokat Henrik Bengtsson på Advokatfirman Delphi som företräder Huawei.

Huawei överklagade förvaltningsrättens dom redan i juli, men nu har man kompletterat denna – något man sedan tidigare kommunicerat att man skulle göra.

När Telekom idag efter sommaren pratade med kammarrättssekreterare Ricarda Lerjeborn Oudejans kommenterade hon överklagan så här:
– Ofta brukar det vara samma grunder som i förvaltningsrätten, men det kan komma nya. Vi har som sagt i dagsläget inte fått in något som vi kan bemöta. När de sedan kommer in med överklagandet ska målet föredras för domare och sedan får vi se. De har ju redan haft muntlig förhandling i tre dagar med förvaltningsrätten, jag vet inte om de vill ha muntlig förhandling även i kammarrätten.

Dock så har Huawei yrkat på en muntlig förhandling, samt att kammarrätten ska begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.