Hybrid för bredband till sjöss

Satellitföretaget Ancylus och Net 1 lanserar tillsammans en hybrid-bredbandslösning för den skandinaviska sjöfartsmarknaden.

– Hybridlösningen är unik i sitt slag och ett spännande steg för utveckling av sjöfartshandeln, fiskeindustrin, färjetrafik, fritidsbåtar och andra aktiviteter med koppling till sjöfarten i Skandinavien. De största fördelarna ligger i lägre kommunikationskostnader och högre hastigheter, säger Linus Jönsson, kommersiell chef och tf vd på Net 1.

I hamnar och utmed kusten nyttjas täckningen från Net 1s nät, längre ut till havs än växlar uppkopplingen automatiskt över till bredband via satellit från Ancylus.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.