I Finland tas steg mot att säkra näten

Säkerhet När det svenska förbudet mot kinesiska teknikleverantörer kom – pekade motståndarna på Finland som ett lysande bevis på en fördomsfri marknad. Men nu drar även vårt östra grannland säkerhetskortet.

I Finland tas steg mot att säkra näten

Den säkerhetslag som ligger till grund för att vissa företag inte får leverera komponenter till den svenska nätet har lett till en hel del rabalder i Sverige. Huawei är de som tagit till strid mot PTS och det här har gjort att vi fått se en hel del ronder i olika domstolar.

Som kontrast har Huawei lyft fram Finland där man från regeringens håll sagt att man inte vill ”beskylla enskilda företag”. Men det var i väntan på en ny lag om elektroniska kommunikation.

En sådan har nu kommit och utifrån den så har Traficom, den finska motsvarigheten till PTS, nu definierat att kritiska delar av det samhällsviktiga nätet inte får byggas med komponenter som kan äventyra nationell säkerhet eller försvar.

Operatörer kan tvingas byta komponenter

Om Traficom anser att risken finns – så kan de tvinga nätägaren eller operatören att ta bort denna. Förordningen gäller även separata nätverk som är anslutna till det allmänna nätet och som kopplar nyckelaktörer som kraftverk, hamnar, flygplatser eller andra samhällsviktiga funktioner. Det rapporterar finska Mobiili.

Så även om Finland inte i praktiken förbjudit Huawei, ZTE eller någon annan teknikleverantör, så har de dock skaffat sig ett verktyg som kan användas för att sålla ut viss utrustning.

I förordningen så definieras vad som anses vara kritiska delar därtill så är alla operatörer nu skyldiga att dokumentera sina nät och de komponenter som används i dem.

Enligt Traficom kommer den nya förordningen ge verktyg som tillsammans med tidigare lagstiftning på ett effektivt sätt kan skydda nationen. Ytterligare en sak är att förordningen är ett steg på vägen mot förbättrad cybersäkerhet i 5g-näten och ligger i linje med de åtgärder som EU kommit överens om.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!