ICT och Alltele i stadsnätsaffär

Ett 100-tal mindre kommuner har fram till nu fått nöja sig med adsl via det gamla kopparnätet. Men ett nytt avtal mellan Alltele och ICT Trafikverket öppnar för moderna stadsnätslösningar.

ICT och Alltele i stadsnätsaffär

Projektet med ICT ska profileras och drivas genom Allteles dotterbolag Kramnet. Alltele kommer i sin tur att tillhandahålla kompletta triple play-tjänstepaket i dessa nät, men också bjuda in fler tjänsteoperatörer i en öppen stadsnätslösning.

– Med tillgång till ICT:s mycket väl utbyggda fibernät kan vi nu, med ett mycket attraktivt erbjudande, serva orter som tidigare inte har haft möjlighet att bygga ut en modern fiberinfrastruktur. Intresset är påfallande stort och vi startar upp de första projekten redan under senvåren, berättar Allteles vd Ola Norberg.

Lågprioriterad målgrupp

Av landets 290 kommuner saknar drygt 120 stycken tillgång till, eller resurser för att bygga ut, en fiberbaserad samhällsservice för kommunens egna behov, företag och boende.

– Även om utbyggnadstakten på mobila lösningar idag är hög, så ligger dessa mindre kommuner lågt prioriterade i planeringen för utbyggnad av 4g. Många orter, främst på landsbygden, kommer därför att ligga i bakvatten under mycket lång tid för att möta regeringens uttalade mål om 100 Mbit till 90 procent av alla företag och hushåll i Sverige, fortsätter Ola Norberg.

Stor potential

Avtalet med ICT ses därför som en stor möjlighet att flytta fram positionerna på en viktig marknad. Och Trafikverket ICT menar att det i egenskap av infrastrukturbyggare känns som en naturlig utveckling att försöka skapa kvalitetssäkra förutsättningar för kommunikation.

– Tillsammans med Alltele ser vi en stor potential på denna för oss nya marknad. Vi kan nu på ett aktivt sätt ge positiva besked på de förfrågningar som vi har köat upp från kommuner och samhällen, vilka ICT tidigare inte kunnat serva eftersom vi inte haft denna typ av leveranser i vårt utbud, avrundar Anders Olsén, affärsansvarig inom ICT.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.