Ingen reglering för trunkavsnitt

Post- och telestyrelsen ska inte reglera marknaden för trunkavsnitt, vilket är en av två grossistmarknader inom området hyrda förbindelser.

Post- och telestyrelsen, PTS, beslutar att ingen reglering införs på marknaden för trunkavsnitt av hyrda förbindelser, som innebär att företag hyr överföringskapacitet mellan två punkter i telenätet. De kan därefter erbjuda tjänster som till exempel datakommunikation till sina slutkunder. Den aktuella marknaden kallas trunkavsnitt av hyrda förbindelser och är en av två grossistmarknader inom området hyrda förbindelser.

God konkurrens

Marknaden omfattar förbindelser i de så kallade transportnäten som används för att förmedla trafiken över större avstånd och knyter samman större orter inom Sverige. Teliasonera har i dag en marknadsandel på denna marknad som överstiger 50 procent. Det finns dock minst fyra alternativa transportnät, som täcker hela eller stora delar av Sverige, samtidigt som den svenska prisnivån för hyrda förbindelser över längre avstånd är låg. Detta talar mot att Teliasonera skulle ha ett betydande inflytande.

PTS anser därför att det finns goda förutsättningar för konkurrens och beslutar att inte reglera marknaden. Myndigheten har tidigare analyserat marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser, och där ålagt Teliasonera en skyldighet om att bland annat erbjuda leverans av terminerande avsnitt av hyrda förbindelser till andra operatörer.

I tre steg

Arbetet med att ta fram regler för bättre konkurrens på marknader med särskilda problem sker i tre steg. Först genomförs en analys av situationen på marknaden. Om det finns konkurrensproblem ska PTS besluta om vilket eller vilka telebolag som har ett betydande inflytande över marknaden. Därefter kan myndigheten besluta om skyldigheter för dessa telebolag, till exempel om att ge andra operatörer tillgång till nät eller tjänster. På marknader där det finns en fungerande konkurrens ska PTS inte införa regler. I och med dagens beslut har myndigheten slutfört analyser och beslut på 17 av de 18 marknader som regleringsmyndigheter i alla EU:s medlemsstater ska analysera.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.