Ingen reglering på marknaden för svart fiber

Post- och telestyrelsen står efter samråd med operatörerna fast vid sin slutsats att konkurrensfrämjande reglering på en ny marknad för svart fiber i nuläget inte är det mest lämpliga verktyget för att lösa de problem som finns.

PTS följer marknadens utveckling noggrant och ska under andra kvartalet 2009 på nytt ta ställning till om reglering behövs. PTS kommer också att undersöka om vissa av problemen som rör tillgång till svart fiber kan omhändertas inom ramen för pågående analyser på marknaderna för tillträde till nätinfrastruktur, bredbandstillträde och hyrda förbindelser.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.