Så snabbt ökar intäkterna med fullt kundfokus

kontaktcenter Enligt analysföretaget Forrester ökar intäkterna 2,5 gånger snabbare om ett företag fullt ut prioriterar teknik som sätter kunderna i fokus.

Så snabbt ökar intäkterna med fullt kundfokus

Det kan löna sig att satsa på teknik som är ämnad att sätta fokus på kunderna. Enligt analysföretaget Forresters undersökningar kan denna strategi innebära att intäkterna ökar 2,5 gånger snabbare jämfört med företag som inte genomför denna förändring, vilket CX Today rapporterar om.

Forresters rapport ”The Customer-Obsessed Growth Engine” pekar på vikten av att företagsledningen lyckas samarbeta med företagets it-avdelning samtidigt som man tar till vara på kunskapen från kundservice och andra avdelningar som har direktkontakt med kunderna.

Inom business to business, b2b, är det enligt Forrester viktigast att fokusera på försäljnings-, marknads- och produktavdelningarna i denna process. När det kommer till b2c-företag så är det snarare marknadsavdelningen, kundupplevelsen och digitala team som bör prioriteras.

Genom att hela tiden fokusera på kunderna och kundresan, snarare än interna processer, kan man samarbeta mer effektivt och enklare ta fram KPI:er som bidrar till att skapa ökat värde för både företaget och dess kunder.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.