Krönika: ”Intelligent automatisering och ai nyckeltrender i telekombranschen 2024”

krönika Telekombranschen står inför allt större utmaningar med höga kapitalkostnader och ökad datakonsumtion. Hybrida molnlösningar kan vara lösningen på problemet skriver Ian Hood på Red Hat i en krönika.

Krönika: ”Intelligent automatisering och ai nyckeltrender i telekombranschen 2024”

Telekombranschen tillhandahåller tjänster som miljarder konsumenter och praktiskt taget alla företag är beroende av. Den globala datakonsumtionen över telekomnätverk kommer att nästan tredubblas till 2027 enligt PWC:s Global Telecom Outlook, samtidigt som det saknas tydliga sätt att öka intäkterna från uppkopplingar.

Tjänsteleverantörer står inför betydande kapitalkostnader och operativa kostnader när de fortsätter att lägga pengar på äldre it- och nätverkskapacitet, utökar sin fiberräckvidd, sina fristående 5g-nät och utökar sina ran-satsningar för att vara konkurrenskraftiga. Med dessa trender och utmaningar i åtanke kommer fokus för tjänsteleverantörer att vara att införa intelligent automation och ai-teknik för att förbättra den övergripande effektiviteten över nätverk, säkerhet, infrastruktur och applikationer i en hybrid miljö och en multimolnmiljö.

Automatiserar kontroll av elförbrukning

För att öka tillförlitligheten i stor skala och samtidigt förbättra sitt koldioxidavtryck, kommer tjänsteleverantörer också att försöka automatisera mätning och kontroll av sin elförbrukning och kylning med hjälp av innovativ hårdvara, mjukvara och ai – särskilt i ran men också i deras kärna och datacenter.

I strävan efter att balansera risker, kommer tjänsteleverantörer att använda SaaS och on-demand-erbjudanden från hyperscalers och mjukvaruleverantörer för att påskynda innovationen innan de implementerar funktionerna i stor skala.

Avtal med flera molnleverantörer

Många tjänsteleverantörer har förhandlat fram avtal med flera molnleverantörer, främst för digitala applikationer för företag. De överväger också dessa leverantörer för OSS/BSS såväl som specifika nätverksanvändningsfall med extra försiktighet, med tanke på deras krav på driftsäkerhet, säkerhet, kontroll och ekonomi i stor skala.

Ett sätt att möta dessa krav är med en hybrid molnplattform (som Red Hat OpenShift) som ett abstraktionslager över vilket moln som helst. Många tjänsteleverantörer kommer att försöka bygga in elasticiteten och skalan hos offentliga moln i sina egna miljöer och kan också välja att bygga specifika MEC- och edge-erbjudanden genom olika partners för geografiska och industriella lösningsmöjligheter.

Sammanfattningsvis möter telekombranschen ökande utmaningar med kapitalkostnader och ökad datakonsumtion. För att stärka konkurrenskraften satsar tjänsteleverantörer på intelligent automation och ai-teknik, samtidigt som de automatiserar elförbrukning för att minska koldioxidavtrycket. Genom samarbeten med moln- och mjukvaruleverantörer strävar de efter att accelerera innovation och uppfylla krav på driftsäkerhet. Här är hybrida molnlösningar centrala för att skapa en hållbar och framgångsrik framtid.

Ian Hood är chefsstrateg på Red Hat

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.