Internet of things bra för miljön

Bransch Internet of things spelar en viktig roll för uppfyllandet av de globala miljömålen, enligt en ny rapport av Global e-sustainability initiative och Accenture.

Omställningen till förnybar energi går framåt. Men enligt en analys som företaget Accenture gjort för Global e-sustainability initiative (GeSI) driver digitala lösningar utvecklingen ännu snabbare. Bland annat leder digitala vårdlösningar i hemmet till billigare och mer kvalitativ och lättillgänglig vård för 1,6 miljoner människor. Dessutom ska uppkopplade bilar rädda upp till 720 000 liv och förhindra 30 miljoner trafikolyckor per år.

Sammanlagt ska digitala lösningar minska den globala koldioxidutsläppet med 20 procent till 2030, enligt rapporten.

– Digitala och uppkopplade lösningar finns snart i varenda produkt och bransch omkring oss, vilket inte vore möjligt utan tillgång till internet. Det gör sektorn för informations- och kommunikationsteknik, exempelvis teleoperatörer, viktigare än någonsin för samhället i stort. Genom att utveckla lösningar och tjänster för alla branscher och behov kan sektorn hjälpa hela nationer att bemöta sina sociala, ekonomiska och klimatrelaterade utmaningar, säger Tomas Haglund Flemström, ansvarig för hållbarhetstjänster på Accenture i Sverige.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.