Emma Larsen Al-Hashimi: Interoperabilitetens nödvändighet – för en hybrid arbetsplats

Krönika Videomötesexperten Emma Larsen Al-Hashimi, Pexip, är ny krönikör för Telekom idag. I hennes debutkrönika skriver hon om vägen framåt för videomötet och mötesrummen i det hybrida arbetslivet.

Emma Larsen Al-Hashimi: Interoperabilitetens nödvändighet – för en hybrid arbetsplats

I mer än tio år har jag arbetat för att ge organisationer möjligheten till att fullt nyttja videokonferens. År 2020, förändrades världen dramatiskt av Covid-19-pandemin och vi har sett hur begreppet videokommunikation gått från att vara till för vissa utvalda inom organisationer till att vara på allas läppar. Ingen aspekt av livet skonades, inklusive arbetsplatser som snabbt förpassade anställda från sina bekväma arbetsrutiner till en tid med 100 procent distribuerat distansarbete. Det globala videokonferens- och kommunikationssamhället steg beundransvärt fram för att hjälpa organisationer att göra det skiftet möjligt och hålla världen produktiv.

Över ett år senare har vi fortfarande en väg att gå tills arbetsmassan återvänder till den fysiska arbetsplatsen. Men när folk väl gör det, hur kommer arbetsplatserna – och särskilt mötesrummen – att se ut? Hur kommer de att förändras från vad vi är vana vid, för att bättre stödja kommunikationsbehoven både inom och utanför organisationen?

Video kommer fortsatt att finnas överallt

Först och främst måste varje mötesplats vara utrustad med videoteknologi. Detta beror inte bara på att de anställda har blivit mer vana att arbeta med och via video, utan för att en hybrid blir det nya normala. Anställda kanske bara pendlar in till kontoret ett par dagar per vecka, team roterar in och ut, och vissa organisationer eller individer kan fortsätta att omfamna permanent distansarbete.

En ny McKinsey-undersökning avslöjade att 38 procent av chefer förväntar sig att deras numera distans-arbetande anställda kommer att fortsätta arbeta hemifrån en eller två dagar i veckan efter pandemin. Därför måste både distansdeltagarna och personer på plats ges produktivt utrymme i varje möte, och videomöten är fortfarande det bästa sättet att göra detta på.

Alla som försökte använda en bärbar dator för att ansluta ett rum fullt av människor via videokonferens innan pandemin vet att en traditionell ”hemmainstallation” helt enkelt inte kommer att fungera i mötesrummen. Enheter som är framtagna för videokonferenser i mötesrum kommer åter att bli en nödvändighet, men de kommer ändå inte att vara desamma som tidigare.

Vikten av interoperabilitet kommer att öka

Även då det finns flertalet sätt att utrusta mötesrum på kommer vikten ligga på åtkomst och tillgänglighet mellan teknologier, det som kallas – interopabilitet. Inget är så destruktivt för kommunikationen och den mänskliga kontakten som enheter som inte samverkar för att de befinner sig i slutna ekosystem av applikationer och tjänster. Innan pandemin var videokonferensrum oftast uppsatta precis så, efter pandemin har organisationer inte råd att ha något mindre än samverkande öppna ekosystem och cirka 50 procent enligt Gartner kommer vara baserade på Windows eller Android.

Allt eftersom produktiviteten ökar bland medarbetare, kunder och partners där det sätts nya standarder för samverkan rapporterar Gartner att organisationers komplexa behov kommer göra att flera plattformar kommer finnas internt. Mötesrum och teknologin i dem måste stödja den agnosticism av videomöten med risken för att det kan bli ett hinder istället för en tillgång till kommunikation, produktivitet och även ökad intäkt.

Självsäkra möten

Mötesrum kan komma att fungera och se annorlunda ut efter pandemin; de kan bli mindre, ta upp mer utrymme och mer teknologiskt framställda med hjälp av ai som vi skriver om på Pexips blogg. Men faktumet kvarstår att människor behöver utrymmet för att träffas, samverka och få arbetet genomfört och det behovet kommer gå oförändrat, och de måste få fortsätta med sitt arbete säkra på att mötesrummen kommer vara en tillgång mer än ett hinder.

Slutsatsen är att interoperabilitet kommer vara nyckeln framåt mellan plattformar och teknologier, att gemensamt kunna erbjuda en grund för enkel användning, användarvänlighet och realisera en ROI på framtidssäkra mötesrum.

Emma Larsen Al-Hashimi

Pexip Sverige

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.