Investeringarna i bredbandsnätet minskade 2019

Bredband En minskning i fjol och avtagande uttbyggnadstakt. Nu har PTS kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät i en ny delrapport.

Investeringarna i bredbandsnätet minskade 2019

Det är efter att ha tittat på de totala investeringarna i näten som Post- och telestyrelsen nu lämnat en delrapport. I den framgår det att det investerades elva procent mindre i det fasta samt mobilnätet mellan 2018 och 2019. Totalt handlar det om en summa på 11m 41 miljarder, jämfört med året innan då bredbandsinvesteringarna låg på 12,81 miljarder.

Investeringarna i den fasta nätinfrastruklturen minskade med tio procent och stod för 9,79 miljarder. I mobilnäten var minskningen större, 16 procent och där investerades det totalt 1,62 miljarder.
Vidare bedömer PTS att utbyggnadstakten sannolikt kommer att avta ytterligare de kommande åren.

Corona har mycket liten påverkan

Utöver att kartlägga investeringar innehåller delrapporten även en preliminär bedömning av hur förutsättningarna för att klara regeringens bredbandsmål är. Och i denna är pågående covid 19-pandemin en högst aktuell fråga.
Så vad tro myndigheten om corona. Jo, PTS skriver att deras bedömning är att pandemin ger relativt små effekter på utbyggnaden. Av de uppgifter de fått in så framgår det att arbetet pågår enligt planerna.

Hur det ser ut på längre sikt är en mer öppen fråga. Om coronapandemin leder till en långvarig ekonomisk kris, med bland annat svagare efterfrågan på brednbandsanslutning – så kan investeringsviljan påverkas. I den andra vågskålen ligger samtidigt att betydelsen av bredband har ökat i samband med hemarbetet som covid 19 lett till.

Slutrapport från PTS, inklusive bedömningen av att nå bredbandsmålet publiceras under hösten.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.