Fler än 2,1 miljarder IoT-enheter kopplas upp via mobilnät

IoT Antalet anslutna enheter ökade med 21 procent under 2021 enligt Berg Insight.

Fler än 2,1 miljarder IoT-enheter kopplas upp via mobilnät

Analysföretaget Berg Insight har undersökt hur marknaden för IoT-enheter utevecklas. Nu rapporterar man att antalet IoT-enheter som är uppkopplade till mobila nätverk ökade med med 21 procent under 2021, vilket innebär att drygt 2,1 miljarder enheter nu är uppkopplade med denna teknik.

De stora marknaderna Kina, Västeuropa och Nordamerika visade upp liknande tillväxttakt och Berg Insight räknar med att det kommer att finnas 4,3 miljarder IoT-enheter som är anslutna till mobilnätverk år 2026.

Tre största operatörerna är kinesiska

Den ledande mobiloperatören när det kommer till uppkopplade IoT-enheter är China Mobile med omkring 800 miljoner abonnemang. På andra respektive tredje plats finns ytterligare två kinesiska operatörer, China Unicom och China Telecom. De tio största mobiloperatörerna i världen förser tillsammans 1,8 miljarder IoT-enheter med uppkoppling. Vodafone är den ledande mobiloperatören i västvärlden med 142 miljoner uppkopplade IoT-enheter, följt av AT&T, Deutsche Telekom och Verizon.

Liten andel av de totala intäkterna

Även om antalet uppkopplade IoT-enheter är stort så innebär det inga större intäktskällor för mobiloperatörerna. Enligt Berg Insight står uppkopplade IoT-enheter för endast en procent av de totala intäkterna.

En av de viktigaste trenderna på IoT-marknaden är övergången till inbäddade sim-kort, så kallade esim enligt Berg Insight. Fordonsindustrin ligger långt framme med användningen av esim, men användningen ökar snabbt på flera vertikala marknader.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.