IoT ska göra det lättare att hitta P-platser i Lund

IoT Effektivare parkeringsletning – ger mindre utsläpp och gladare medborgare. Nu lanserar Easypark tjänsten ”Find” som ska hjälpa bilister att hitta parkering i Lund.

IoT ska göra det lättare att hitta P-platser i Lund

I Lunds kommun pågår arbetet med att använda sensorer och data för att förbättra för sina medborgare. Som en del i detta genomför LKP AB (Lunds kommuns parkerings AB) en hel del satsningar för att förbättra trafikflödet.
– I grunden handlar det om att invånarna ska kunna ta sig från punkt A till B så snabbt och smidigt som möjligt. Systemet bidrar till minskad söktrafik, som minskar köerna, vilket i sin tur minskar utsläppen från fossildrivna fordon. Ett digitalt ekosystem ökar även möjligheterna för datadrivna beslut, och möjliggör i sin tur att man enkelt kan se var och hur åtgärder kan sättas in för att göra flödet i trafiken bättre, säger Paul Myllenberg, vd på LKP.

Som en del i detta har appen Find tagits fram med hjälp av Easypark. Där kan förare få en detaljerad karta som timme för timme visar var de finns lediga parkeringsplatser. I denna kan även elbilister lotsas till lediga laddplatser.

Bygger på dataflöden

Tjänsten bygger på forskning om trafik- och parkeringsflöden som sedan analyseras med ai. Det senare för att man som bilist ska kunna få reda på hur hög sannolikheten är att man kan få en parkeringsplats vid sin destination.

Men det är inte bara för att underlätta parkering som Find tagits fram. Den ger även staden möjligheter att se hur förändringar i parkeringsutbudet, exempelvis pris, regleringar och nya parkeringsplatser påverkar tillgängligheten.
– Tester har visat att vår Find-tjänst kan reducera tiden man letar efter en parkeringsplats med upp till 50 procent, vilket förenklar vardagen för bilister oerhört mycket, säger Anders Bäck, Sverigechef på Easypark.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.