Iot-verktyg ger dataanalys i realtid

Analys Med Telenor Connexions nya verktyg ARTS får deras kunder möjlighet att i realtid analysera data om uppkopplade prylar på ett sätt som normalt bara är möjligt för operatörer. Verktyget bäddar för bättre support och snabbare utveckling av nya produkter.

Iot-verktyg ger dataanalys i realtid

ARTS står för advanced real-time troubleshooting toolset (även om det inte är helt självklart hur Telenor Connexion fått till förkortningen). Med verktyget får kunderna tillgång till den data som ständigt samlas in från prylar som får sin uppkoppling via ett sim-kort från Telenor Connexion, oavsett vart i världen de befinner sig och till vilket mobilnät de för tillfället är anslutna. Till exempel kan man se uppkopplingens kvalitet, vilket typ av modem prylen har, vilket nät som används och hur mycket data som förbrukas – allt i realtid.

Det här är information som normalt bara operatörer har tillgång till på liknande sätt men med ARTS kan till exempel ett transportföretag med uppkopplade fordon själva felsöka och utvärdera förbindelsen till bilarna. På så sätt kan de lämna bättre och snabbare support till både den egna organisationen och sina slutkunder.

Förutom att göra det lättare att åtgärda problem som redan uppstått ska det med hjälp av ARTS också bli lättare att agera proaktivt. Genom att sätta larmnivåer på uppkopplingsproblem kan man i tid upptäcka om fler enheter än vanligt har problem i ett visst nät eller på en viss plats. På så sätt kan det finnas möjlighet att åtgärda problemen medan de bara berör en mindre mängd av enheterna. Via grafiska presentationer går det också att följa om uppkopplingarna totalt sett håller den kvalitetsnivå som man blivit lovad a operatören eller som man lovat sina egna kunder.

Förutom i den dagliga driften av iot-lösningar menar Telenor Connexion också att ARTS kan vara till stor hjälp vid produktutveckling. Tack vare realtidsdatan går det snabbt att se hur olika modem beter sig i olika nät, om mjukvaran helt plötsligt börjar konsumerar mer datatrafik än tänkt eller om man behöver anpassa produkten för att fungera optimalt i ett visst land. Tack vare att man kan se trafikmönster blir det också lättare att besluta när man helst ska genomföra uppdateringar för att få så lite produktionsbortfall som möjligt.

ARTS är en webbaserad tjänst som körs i Amazons moln Web Services.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.