Ip bakom sänkning av samtrafikpriserna

1, Det ska vara lika för alla. 2, Ip-baserad trafik pressar ner priserna.
Det är de två viktigaste nyheterna i Post- och telestyrelsens reviderade modell för att beräkna samtrafikspriser i de fasta näten.
Redan under 2008 kommer samtrafikpriserna att sänkas med tio procent.

Den nya modellen för priser på samtrafik har tagits fram i samarbete med operatörer under snart ett år. En viktig förändring gentemot tidigare är att den nya modellen tar hänsyn till att ip-baserad trafik ökar i näten, medan traditionell telefonitrafik minskar.

Ip-trafik kostar mindre att skicka, vilket kommer att leda till lägre samtrafikpriser under de närmaste åren. PTS har beslutat om en trappa, där den nya ip-modellen får fullt genomslag först 2014. Men redan i år ska samtrafikpriserna för telefonitrafik sänkas med i genomsnitt tio procent jämfört med 2007.

Den andra stora nyheten är att samtrafikpriserna ska vara symmetriska mellan operatörerna. Det blir lika för alla.

Grunden för prissättningen är fortfarande en beräkning av kostnaderna för att producera de aktuella tjänsterna.

[UPPDATERAS]

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.