Ip-meddelanden fördubblas under 2014

Messaging Greppet över de mobila meddelandetjänsterna håller på att glida operatörerna ur händerna. Redan under förra året skickades det fler meddelanden via ip-tjänster än som sms.

Ip-meddelanden fördubblas under 2014

Det är Analysys Mason som har gått igenom läget för ip-meddelanden kontra traditionella sms. Och det är inget snack om saken, tillväxten hos internetjättarnas egna tjänster och nischspelare som Whatsapp och Kakao visar att operatörerna redan förlorat kampen. Sms kommer att förpassas till ett tredje alternativ som backup om något av de första inte skulle fungera. I första hand är det tjänsterna inbyggda i mobilplattformarna som gäller och alternativ två är någon av de många appar som kan användas på olika plattformar.

Analysy Mason uppskattar att 55 procent av alla som äger en smartphone är aktiva användare av tjänster för ip-meddelanden. De är dessutom i många fall otroligt intensiva i sin textkommunikation. Exempelvis skickades 10 miljarder meddelanden via Whatsapp under en och samma dag i juni förra året, vilket är i genomsnitt 30 meddelanden per användare.

Analytikerna uppskattar att det totalt under 2013 skickades 10,3 biljoner ip-meddelanden via smartphones och 6,5 biljoner sms. Volymen ip-meddelanden väntas fördubblas under 2014 och nå närmare 38 biljoner meddelanden år 2018.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.