IP-Only bygger nytt datacenter i Stockholm

Datacenter Den största satsningen någonsin – det är vad IP-Only kallar sitt nya datacenter som ska byggas i Stockholm. Och ambitionerna för det nya Akalla-bygget är stora.
– Det kommer helt enkelt inte finnas en bättre plats att ställa sina servrar, säger Anders Huovinen på företaget.

IP-Only bygger nytt datacenter i Stockholm
Skiss på Ip-Onlys datacenter i Akalla

Med 6 000 kvadratmeter och plats för 1 200 dataracks så blir Ip-Onlys nya datacenter i Stockholm Data Parks största anläggning i huvudstaden. Centret är utvecklat för högsta tänkbara säkerhetskrav, det ska klara ”extremt höga effektlaster” och dessutom ska värmen från servrarna återvinnas på ett hållbart sätt. Bygget är även placerat strategiskt viktigt i IP-Onlys nät.

– Vi bygger datacentret från grunden och helt utan kompromisser, vilket är ovanligt. Ofta klämmer man in colocationverksamhet i gamla bergrum, före detta lagerlokaler eller fabriker, vilket gör att man får kompromissa med säkerheten och funktionaliteten, säger Anders Huovinen, Head of Colocation på IP-Only.

Enligt Anders är det få center som i dag klarar av kombinationen högt effektbehov, säkerhetsklass 3 samt värmeåtervinning.
– Det här efterfrågas allt oftare av exempelvis offentlig sektor. Det kommer helt enkelt inte finnas en bättreplats att ställa sina servrar, säger han.

Colocation är en marknad som växer snabbt och är mellansteget mellan den som inte vill ha egen it-infrastruktur – men inte heller flytta ut allt i molnet. Kunden äger utrustning och hanterar driften, men servrarna står utplacerade i en optimerad miljö.

– Placeringen är strategisk för oss. Kombinationen av ett centralt beläget datacenter och vårt nordiska fibernät gör att vi kan erbjuda flera olika fibervägar ut med låga svarstider till omvärlden. I en värld där allt blir digitalt, där oroligheterna ökar och miljöfrågorna blir allt viktigare ställs allt högre krav på tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet, säger Anders Huovinen.

Det nya centret planeras för att motsvara kraven i skyddsklass 3, inte bara i det yttre skalskyddet utan även i datacentrets alla interna utrymmen. Såväl ström- som kylsystemet har designats för att ge högsta tillgänglighet, så kallad 2N-redundans. Kunderna kommer att ha tillgång till det nya datacentret dygnet runt.

IP-Only har också slutit ett avtal med Stockholm Exergi för att garantera hållbar drift. Värmen som genereras i datacentret kommer att återvinnas i fjärrvärmenätet. Byggnadens höjd och utformning har planerats för att skapa bästa möjliga förutsättningar för luftflöden, vilket innebär att datacentret kan hantera extremt höga värmelaster och att värmen från servrarna kan tas tillvara mer effektivt.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.