Ip-telefonin ökar kraftigt i Sverige

Antalet ip-telefonianvändare har ökat med 87 procent under 2006. Det visar PTS rapport om den svenska telemarknaden 2006. Mobiltrafiken ökar också kraftigt med 27 procent. 3g-trafiken har också fördubblats. Mobilkunderna använder också betydligt mer datatjänster och datatrafikvolymen har fyrdubblats under 2006 jämfört med året innan.

Den svenska slutkundsmarkanden för elektronisk kommunikation omsatte 2006 48 miljarder kronor 2006, vilket är en minskning med två procent jämfört med 2005. Vid årsskiftet fans det 5 551 000 fasta abonnemang, vilket motsvarar en minskning med 1 procent jämfört med 2005. Telia stod för knappt 74 procent av abonnemangen. Inom abonnemangen har en omfördelning skett mot ip-telefoni. Vid årsskiftet fanns det 410 000 ip-baserade abonnemang, vilket är en ökning med 87 procent.

En intressant trend är att antalet trafikminuter i det mobila nätet växte med hela 27 procent, trots att antalet svenskar som använder mobiltelefoni bara förändrats marginellt. det visar på att allt fler använder mobilen allt mer på bekostnad av det fasta nätets trafik. Vid årsskiftet fanns det 9 607 000 mobilabonnemang i Sverige.

3g-trafiken ökar också och utgör 13 procent av den totala utgående trafiken. Mobilkunderna fortsätter också att öka användandet av mobila datatjänster och under 2006 sändes 203 000 Gbyte data, vilket är en fyrdubbling mot 2005.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.