Ip-trafik kräver ny samtrafikmodell

Allt mer teletrafik är ip-baserad. Därför föreslår PTS en ny modell för att beräkna samtrafikpriser i fasta nät. Men den nya modellen får fullt genomslag först år 2014.

Post- och telestyrelsen föreslår reviderad modell för att beräkna samtrafikpriser i fasta nät. Den traditionella telefonitrafiken minskar stadigt i näten, medan ip-baserad trafik ökar. När nu PTS föreslår en ny modell för att beräkna det kostnadsorienterade priset för samtrafik i fasta nät avspeglar modellen denna utveckling.

Eftersom ip-trafik kostar mindre att skicka i näten, leder detta till lägre samtrafikpriser under de närmaste åren. PTS föreslår en trappa, där den nya ”ip-modellen” får fullt genomslag först 2014. De samtrafikpriser som operatörerna får ta ut av varandra kommer att sjunka både för Teliasonera och för andra operatörer, eftersom PTS anser att dessa priser ska vara symmetriska mellan operatörerna.

Modellutkastet är en del i ett arbete som pågått i dialog med operatörer i snart ett år. Utkastet skickas nu på samråd så att PTS kan få in marknadsaktörernas synpunkter på den föreslagna modellen. Samrådssvar ska vara inkomna till PTS senast den 13 mars. PTS kommer också att hålla en workshop om den nya modellen den 26 februari.

Fakta

Kostnadsorienterade priser i fasta nät

PTS använder en kalkylmodell för att beräkna kostnaden för att skicka och ta emot teletrafik. Utifrån den modellen beslutar PTS om vilka priser operatörer med betydande inflytande får ta ut av andra operatörer. En skyldighet för dessa operatörer kan vara att endast ta ut priser som motsvarar kostnaden för att producera tjänsten, samt en skälig avkastning, så kallat kostnadsorienterat pris. När det gäller samtrafik i det fasta nätet är det Teliasonera som har det största nätet och som berörs mest av PTS prisreglering.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.