Ip-tv i norsk glesbygd

De norska nätoperatörerna Alta Kraftlag och Varanger Kraft utvecklar höghastighetsnät med teknik för luftburen fiber baserad på svenska Packetfronts teknik. Resultatet är avancerade bredbandstjänster i glesbygden.

Packetfront, pionjärer inom öppna bredbandsnät och inom teknik för fiber till hemmet (FTTH), har slutit avtal med två norska elbolag i Finnmark, den allra nordligaste delen av Norge. Det är Alta Kraftlag och Varanger Kraft som utvecklat fiber till hemmet-nätverk baserade på Packetfronts tekniska lösningar. Genom att både bygga ut fibernät i luften genom telefonstolpar och gräva ned fiberkabel i marken har man lyckats ge konsumenter avancerade triple-play-tjänster, i ett område som omfattar nästan 50 000 kvadratkilometer. Tillsammans med nätet för Troms Kraft täcker nu bredbandslösningen en stor del av norra Norge.

Triple play

Det är första gången Finnmarksborna fått tillgång till bredband. Alta har implementerat ett fullskaligt triple-play-nät medan Varanger satsat på ett öppet bredbandsnät där abonnenterna själva kan välja vilka tjänsteleverantörer de vill ha. Packetfronts norska integrationspartner Netnordic har ansvarat för system-integrationen.

De bredbandstjänster som nu implementerats i Finnmark har redan börjat förändra både affärslivet och fritiden för invånarna i regionen. Man kan tack vare bredband, videokonferenser och möjlighet att överföra stora informationsmängder, exempelvis enklare jobba hemifrån. Tekniken gör att nätoperatörerna också kan bygga ut många fler tjänster när behoven ökar. Både Altas och Varangers nät bygger på Packetfronts kontroll- och provisioneringssystem BECS och bolagets asr-routrar.

Öppet nät

För Alta Kraftlags triple-play-nät skickas ip-tv 250 mil från Oslo via fiberkabel. Varanger Krafts öppna bredbandsnät täcker tre städer, med god beredskap för vidare utbyggnad. En iptv-streamer har också installerats vilket medger att upp till 140 lokala iptv-kanaler kan produceras och distribueras i nätet. Båda näten har byggts ut med lågvolts fiberkabel i telefonstolpar, i tillägg till nedgrävd fiberkabel, vilket hållit nere kostnaderna samtidigt som utbyggnaden kunnat göras snabbt och enkelt.

– Packetfront har gjort ett hästjobb för att ge oss ett effektivt, kostnadseffektivt och snabbt nät. Vårt öppna nät gör att våra kunder kan använda de tjänsteleverantörer som passar dem bäst, vilket vi tror kommer att vara gynnsamt för regionens affärsklimat. Den infrastruktur vi nu byggt ger oss också goda möjligheter att bygga ut nätet för framtida behov, kommenterar Gunlaug Egeland, vd för Varanger Kraftlag som har cirka 16 000 kunder på en yta omfattande 14 000 kvadratkilometer.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.