Iphone 5 sämre för samtal än 4S

En dansk studie ger tydligt besked, Iphone 5 levererar klart sämre samtalskvalitet än föregångarna 4 och 4S. Detsamma gäller för Samsung SIII som är sämre än SII.
Tillverkarna smiter undan sitt ansvar för kvaliteten och operatörerna hamnar i kläm, menar mobilexperten John Strand.

Iphone 5 sämre 
för samtal än 4S

Det är förmågan att fånga upp radiosignalen från mobilmasten som har testats i nio olika mobilmodeller. Studien genomfördes hösten 2012 av ett danskt forskarteam vid Ålborgs universitet under ledning av professor Gert Frølund Pedersen.

Följande modeller testades: Iphone 4, Iphone 4S, Iphone 5, Samsung SII, Samsung SIII, HTC Wildfire S, Nokia 1800, Nokia C2-01 och Nokia C1-01. Man höll till i ett helt radioisolerat laboratorium och koncentrerade mätningarna till nedlänken från mobilnätet till mobilen för samtal i gsm900, gsm1800, umts b8 och umts b1. Resultatet redovisas som ett tis-värde (total isotropic sensitivity), ett mått på förmågan hos mobilen att ta emot signalen från nätet.

Hetaste är sämst

En av slutsatserna är att äldre versioner av populära smartphones fungerar bättre än de senaste. Samsung Galaxy SIII och Iphone 5 ger klart sämre samtalskvalitet än sina föregångare. De kräver helt enkelt oerhört bra signalstyrka från mobilnätet för att fungera bra.

Det här blir särskilt tydligt i gsm900-bandet. Där är tis-värdet -88,8 dBm för Iphone 5, medan 4S-modellen mäter in på -93,3 dBm och den ännu äldre Iphone 4 får -95,8 dBm. I samma frekvensband landar Samsung SIII på -89,9 dBm och SII på -93,2 dBm.

– Telefonernas kvalitet, mellan den bästa och sämsta, kan variera med en faktor på 10 gånger. Antennerna i de bästa modellerna är tio gånger bättre än i de sämsta, konstaterar John Strand på danska Strand Consulting, som har lyft upp och kommenterat forskningsstudien från Ålborg (hämta hela rapporten via en extern länk nedan).

Tillverkarna smiter

John Strand tycker att dagens ordning är orimlig. Mobiloperatörerna får hård kritik från kunderna som upplever dålig kvalitet i näten. Pressen på nätutbyggnad är stark, samtidigt som själva mobilernas egenskaper och betydelse i sammanhanget nästan inte alls diskuteras.

Mobiloperatörerna vet mycket väl hur olika modeller av smartphones och enklare mobiler fungerar i deras nät, men de är bakbundna av mobiltillverkarna att inte avslöja de detaljerna.

– Slutkunderna behöver information för att kunna fatta välgrundade beslut och vi tycker att mobilernas varierande mottagningsförmåga ska deklareras öppet, säger John Strand.

Komplexa produkter

Han konstaterar också att det finns andra faktorer som påverka samtalskvaliteten och som branschen behöver arbeta med. Det kan till exempel spela stor roll hur användaren håller i mobiltelefonen vid samtal, här behövs det också information.

Det faktum att smartphones är oerhört komplexa produkter har också en betydande inverkan på problemen med bristande täckning och kvalitet, menar man. Inte bara antennen, utan annan hårdvara och mjukvara, exempelvis vilka appar som är installerade, kan ligga bakom upp till 70 procent av problemen.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!