IPv4-adresserna är nu slut

Internet Ip-adresser är en kritisk internetresurs – och nu har de sista blocken med IPv4-adresser tilldelats.
Men ännu ligger Sverige efter med att införa ersättaren, Ipv6.

IPv4-adresserna är nu slut

IPv4 och IPv6

IPv4 består av 32 bitar vilket begränsar protokollet till 4 294 967 296 unika adresser (strax över fyra miljarder), av vilka flera är reserverade för speciella ändamål som exempelvis multicast och lokala nät. Det innebär att det inte finns en adress per människa på jorden
IpV6 består av 128 bitars adresslängd vilket ger sammanlagt 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 adresser (nästan 340,3 sextiljoner). Det kan åskådliggöras med att det skulle finnas 6,7×10^17 adresser per kvadratmillimeter på jordens yta…

I ett inlägg på Post- och telestyrelsens hemsida skriver Bo Martinsson, tillförordnad enhetschef på enheten för nummer och adressering att han tycker det är hög tid för Sverige att införa adresseringesstandarden IPv6.

Skälet till inlägget är att de sista IPv4-adresserna tilldelades den 25 november och att det nu är renons på dessa.
Samtidigt så ökar internetberoendet i hela världen och för att det fortsättningsvis ska kunna utvecklas krävs att man uppdaterar adresseringsstandarden till IPv6.
Men trots att Sverige är ett digitalt moget land, så skriver Bo Martinsson att de i internationella jämförelser konstaterats att vi ligger efter på införandet av IPv6.
”Alla som ansluter sig till internet behöver ha stöd för IPv6 och en möjlighet att även fortsättningsvis nå tjänster över IPv4, eftersom IPv4 och IPv6 inte är kompatibla med varandra. IPv6 är en förutsättning för bland annat tjänster inom sakernas internet (IoT) och för kommande mobilsystem 5G,” skriver han.

Det kan tyckas beklagligt att vi inte kommit längre, det är ju trots allt ett par år sedan som insikten om att IPv4-adresserna var på väg att ta slut kom.

 

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!