It-checklista enligt Sif

Sif har tagit fram en checklista som stöd när nya it-system ska köpas. Checklistan bygger på en studie av sif-medlemmarnas it-miljö, där det bland annat visade sig att endast fyra av tio tjänstemän är nöjda med hur nya it-system införts på arbetsplatsen.

När Sif har frågat sina medlemmar om hur de upplever sin it-miljö framkom det att trots nya verktyg för bättre hantering av kommunikation och information, så var det många tjänstemän som upplevde att vardagen blev krångligare.

Studien: ”bättre men långt ifrån bra, om sifmedlemmars it-miljö” visar på svagheter såväl som styrkor i it-miljön. Positivt är att systemen är nyttiga för verksamheten och underlättar såväl internt samarbete som egna arbetsuppgifterna.

Det som tjänstemännen upplever som negativt är bland annat: hur nya it-system införs, för lite utbildning i de nya systemen och en bristfällig uppföljning hur de nya systemen faktisk fungerar i verksamheten.

Cheklistan en hjälp

För att motverka de vanliga fel som Sif menar sker vid upphandling av nya it-system har man nu tagit fram en checklista som ska balansera tanken att en it-investering primärt är ett teknikprojekt.

Vanliga misstag som sif pekar på är: man väljer ett it-system som alla andra har, avsaknad av uppföljning, de som ska använda systemet har för litet inflytande över vilket system som väljs och att utbildning inte är en central del av investeringen.

Hela checklistan finns tillgänglig via sifs hemsida

Fakta

De tio punkterna i listan

Medarbetarna deltar i hela processen

En person ska ansvara för inköp/införande

Begär tydliga mål för nyttan av nya system

Utveckla organisationen vid införandet

Berörda medarbetare medverka mer

Kompetensutveckling del av investering

Välj it-leverantör noggrant

Kräv modeller för effektiv medverkan

Leverantör ska förstå verksamheten

Kräv ständig uppföljning och utveckling

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.