It-chefens kön avgör prioriteringarna

Kvinnliga it-chefer lägger i större utsträckning tid på kundrelationerna medan deras manliga kollegor fokuserar på teknik och drift visar en ny SIFO-undersökning.

Det är TDC som låtit SIFO intervjua 200 svenska it-chefer, och deras svar visar på tydliga skillnader mellan hur kvinnor och män på posten väljer att prioritera sin tid. Teknikfrågorna hamnar som väntat högt upp på dagordningen hos båda grupperna, men det är stor skillnad mellan hur många som ser det som sin viktigaste uppgift. 38 procent av männen men bara 27 procent av kvinnorna uppger att teknik och drift upptar största delen av deras tid.

Så medan männen generellt intar en mer traditionell yrkesroll vågar kvinnorna tar ut svängarna. Var femte kvinnlig it-chef i undersökningen uppger nämligen att hon lägger största delen av sin tid på kontakten med kunder, leverantörer och samarbetspartners. Bara 13 procent av männen säger samma sak.

Viktigt med kundfokus

Med tanke på hur it-chefens roll förändras gör kvinnorna helt rätt i sin prioritering av mjukare frågor menar Erik Heilborn, vd för TDC Sverige.

– Det är mycket positivt att it-chefer generellt ägnar tid åt kunder och leverantörer. Teknik och drift är givetvis en viktig del i arbetet, men kundfokus är minst lika viktigt idag när it-funktionen genomsyrar de flesta bolags hela verksamhet, säger han i en kommentar till undersökningen.

Samtidigt konstaterar TDC att andelen kvinnliga it-chefer är klart lägre än andelen manliga, något som de själva försöker påverka genom att vara med i utvecklingsprogrammet Womentor som arbetar för att öka antalet kvinnor inom it- och telekombranschen.

– Med en högre andel kvinnor skulle kanske it-chefernas kundfokus generellt öka vilket vore positivt, säger Pia Lindberg, COO på TDC Sverige.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.