It-chefer kräver snabba svar

It-chefer ställer höga krav på tillgänglighet. En av tio vill kunna nå kunder dygnet runt via mobiltelefon och en tredjedel av it-cheferna har upprepade gånger valt bort företag på grund av dålig kundservice. Det visar Telias senaste kommunikationsbarometer för företag.

Telia har frågat 146 it-chefer om kundservice och tillgänglighet. Undersökningen visar att it-chefernas krav på tillgänglighet är högre än för andra chefer och deras krav har också ökat mer under de senaste åren jämfört med andra chefer. Bland it-cheferna svarar åtta av tio att de har höjt sina krav, jämfört med övriga där sju av tio säger sig ha ökat sina krav.

Svar dygnet runt

Enligt kommunikationsbarometern ställer en av tio höga krav på tillgängligheten via mobiltelefon och kräver svar dygnet runt. Hälften svarar att det räcker att kunna få svar under kontorstid.

– Kommunikationen med kunderna har blivit mycket viktigare på bara några år. En kund som skickar e-post förväntar sig svar inom 24 timmar, men gärna ännu snabbare. Det här ställer stora krav på företagen, säger Anders Gylder, kundservicechef på Teliasonera Sverige.

Kundservice avgörande

It-chefer vill också ha snabba svar via e-post, 41 procent vill kunna nå företag dygnet runt jämfört med 38 procent av övriga. Ett företag som inte sköter sin e-kommunikation riskerar även att förlora kunder. 34 procent av it-cheferna har upprepade gånger valt bort företag för att de inte varit nöjda med kundservicen. Det är en betydligt högre andel än övriga där 21 procent upprepade gånger valt bort företag med dålig kundservice.

Sent eller inget svar på e-post är framför allt anledningen att it-cheferna väljer bort företag, 55 procent mot 42 procent för övriga. Även en hemsida som inte är uppdaterad eller en hemsida med felaktig information gör att it-cheferna väljer bort företag. Däremot är det ytterst få som väljer att inte handla hos ett företag på grund av dåligt bemötande i företags telefonväxel.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.