It-cheferna ser grönt

Omkring 80 procent av Sveriges organisationer och företag räknar in miljöaspekten när de upphandlar produkter och tjänster inom it, enligt en undersökning. Bäst miljötänk finns inom offentlig sektor.

Undersökningen är genomförd av IT-barometern, på uppdrag av Fujutsu Siemens Computers. Sammanlagt 1359 svenska organisationer och företag har tillfrågats om hur miljö påverkar upphandling av produkter och tjänster inom it.

Resultatet visar att sammanlagt 81 procent av de tillfrågade anser att miljöaspekter påverkar valet av leverantör. Endast 15 procent hävdar motsatsen.

– Vi väger in miljöaspekten i alla våra upphandlingar. Men det är viktigt att poängtera att det inte får ske på bekostnad av pris och prestanda, säger Ragnar Lindblad, it-chef på Danderyds sjukhus.

It frestar på miljön

Företagen har också ombetts att lista vilka fem egenskaper som de sätter störst värde hos sin it-leverantör idag. Nio procent anger miljömedvetenhet som en egenskap. På följdfrågan om vilka de fem egenskaper som värderas om tre år har andelen ökat till 16 procent.

SIS miljömärkning ser positivt på det ökade intresset för miljö, vilket bland annat resulterat i fler certifierade produkter.

– Ett miljötänkande hos it-branschen är viktigt för samhället i stort. Det handlar om stora produktvolymer och korta livscykler. Det är hårda påfrestningar på miljön, säger Per Ribbing på SIS miljömärkning.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.