It och telekom starkt pådrivande till svensk återhämtning

Branschen Återhämtningen i svenskt näringsliv är god. 1,5 år efter att coronapandemin slog till rejält så ser det återigen ljust ut. Det menar Almega som studerat marknaden.

It och telekom starkt pådrivande till svensk återhämtning
Patrick Joyce, chefsekonom Almega

När covid-19 på bara ett par dagar drog ner ridån i Sverige var det riktig undergångskänsla. Varslen haglade i samma takt som kontoren stängde. Men efter att ha navigerat igenom den globala pandemin framgår det att landet inte är så sargat som man först trodde. Faktum är att återhämtningen är god.
– Den privata tjänstesektorn är äntligen tillbaka på nivåer som rådde innan coronautbrottet. I juli var produktionen i tjänstesektorn 1,8 procent högre än i januari 2020, rensat för säsongsvariationer, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega och ansvarig för tjänsteindikatorn, i ett uttalande.

En av de stora pådrivarna i utvecklingen är it- och telekomsektorn som visat vilken samhällsvital funktion de har när distansarbete blivit vardag. Tittar man ihopklumpat så var produktionen av företagstjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik hela 17,1 procent högre i juli – än vad den var i januari 2020.

Två av tre jobb är tillbaka

Dock menar Almega att den privata tjänstesektorn tagit stryk och under pandemin så fick många gå från jobbet. Men ni har två av tre jobb som försvann kommit tillbaka.
– När läget var som värst var närmare 80 000 jobb försvunna i tjänstesektorn. Antalet har nu minskat till 25 000 och företagen är förhoppningsfulla om att jobbtillväxten kommer att hålla i sig, säger Patrick Joyce.

Att tjänstesektorn är tillbaka syns även i att antalet varsel om uppsägningar samt Almegas rådgivningsärenden gällande personalneddragningar är tillbaka på samma nivå som före pandemin. Istället har bristen på arbetskraft, ett stort problem för tjänsteföretagen mellan 2016 och 2019, börjat öka igen.
– Redan innan sommaren var bristen på personal det största hindret för fler än vart fjärde tjänsteföretag och problemet är nu i princip ett lika stort som en svag efterfrågan. Störst svårigheter att hitta personal har datakonsulter samt juridiska och ekonomiska konsulter, säger Patrick Joyce.

Innebär det här att coronakrisen är över för sektorn?
– Den är över för vissa delar av sektorn, ingen tvekan om det. Företagstjänster, it- och telekom, teknikkonsulter, bemanningsföretag, de är starkt tillbaka och förbi läget före pandemin, säger Patrick Joyce till Ekot.

Läs hela rapporten här

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.