”It-organisationerna med en tjänsteanpassning får en tydligare tyngd”

nätverk Intresset för nätverk som tjänst växer bland svenska företag och verksamheter, visar en ny studie som Aruba beställt.
– Sverige ligger långt fram med Naas, tack vare en teknisk mognad och att vi är starka på outsourcad drift generellt, framförallt på de absolut största bolagen, säger Arubas Sverige-chef Marcus Bäckrud.

”It-organisationerna med en tjänsteanpassning får en tydligare tyngd”

I den europeiska studien är ett av de tydligaste fynden i undersökningen att det fortfarande är rätt få som verkligen känner till begreppet nätverk som tjänst, Naas. I undersökningen svarade omkring 5000 europeiska beslutsfattare med ansvar för it- och molnstrategi i sin organisation – och omkring 40 procent av dem att de har full koll på vad Naas innebär.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

– Jag tror att en av svårigheterna är att definitionen nätverk as a service är väldigt bred och det finns många åsikter om vad det egentligen är. Vår definition baseras på IDC och säger att det ska vara två saker som är uppfyllda: Det ska vara periodiserad kostnad, så kallad subscription, och minst 50 procent av driftsinnehållet kring nätverk sköts av annan part, säger Marcus Bäckrud.

Han menar att det är många i Sverige som redan köper nätverk som tjänst, genom att antingen ha någon form av tredjehands-drift med en partner, eller att man helt har outsourcat nätdriften.

– Men det finns fortfarande ett stort utrymme att utbilda företagen och att utveckla definitionen framåt, säger han.

I den svenska delen av undersökningen ser de svarande att det finns tre hinder för att gå över till Naas.

  • Existerande interna regler och krav i organisationerna är en utmaning.
  • Man har inte budget för investeringen.
  • Organisatoriska utmaningar, som nya roller och utökade kompetenskrav.

– I Sverige är det många telekomoperatörer som är framgångsrika att växla ut sin affär när de klassiska mpls-förbindelserna och annan klassisk uppbyggnad går mot mer SD-WAN, en förlängning av ett robust trådlöst och trådat accessnätet blir en naturlig del av dialogen, säger Marcus Bäckrud.

Telekomoperatörer sticker ut positivt i Sverige där en majoritet ser dem som en naturlig partner i ett NaaS-införande.

Vad tycker du är det starkaste skälet till att satsa på att ha sina nätverkstjänster i en prenumerationsmodell?

– Snabbhet till ny teknologi och djup expertis ser vi som de starkaste drivkrafterna. Vi ser att it-organisationerna med en tjänsteanpassning får en tydligare tyngd inom arkitekturarbetet som understödjs av partnerns tekniska tyngd inom respektive område.

– Pandemin har visat behovet av att flexiblitet i många avseenden, inte minst kring våra nätverk.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.