It som frälser telekom

Ovum har analyserat läget för teleoperatörerna inför 2013 och hur it-leverantörerna kan hjälpa dem hantera utmaningarna.

Att vara teleoperatör är ingen lätt sak i dagsläget, konstaterar Ovum. Nya konkurrenter kliver in på marknaden och urholkar de traditionella intäktskällorna samtidigt som kunderna hela tiden kräver bättre tjänster.

– För att möta dagens utmaningar behöver telebolagen blir mer agila både i sin operativa verksamhet och i beslutsfattandet. Det är nödvändigt för att överleva och utvecklas i den här konkurrensutsatta marknaden, säger Clare McCarthy, analytiker på Ovum.

Hon pekar ut information om kunderna som operatörernas viktigaste tillgång. Det är kunddata som ska vara utgångspunkten för alla förbättringsåtgärder och lanseringen av nya tjänster. Den är basen för exempelvis personaliserad annonsering, vässad kundservice eller total kundupplevelse.

– Rätt använd kunddata kan generera nya intäktskällor för telebolagen, säger Clare McCarthy.

It för telebolagen

Situationen kommer tydligt påverka operatörernas it-behov och prioriteringar under 2013. Här är de viktigaste it-trenderna:

• Eftersom marginalerna är snävare än vad de har varit kommer operatörer i ökad utsträckning att investera i ”business intelligence” och analysverktyg.

• För att behålla de befintliga kunderna krävs bättre system för att optimera kundupplevelsen och ”customer experience management” utvecklas till en rapportkälla som används på alla ledningsnivåer.

• Leverantörerna behöver möta de tuffare marknadsförutsättningarna med ökad flexibilitet och nya typer av partnerskap med operatörerna.

• Ericsson nämns bland de leverantöer som har introducerat integrerad crm och bss (business support systems) i sina lösningar. Det är exempel på modeller som kan kapa kostnader och effektivisera de operativa modellerna.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.