Jason Andersson: ”Positivt besked för kunderna”

Bransch Mitels köp av Aastra är ett positivt besked för kunderna, tycker IDCs analytiker Jason Andersson.
Mitel är i dagsläget steget före Aastra på två av de tre strategiskt utpekade områdena: molntjänster och kontaktcenter.

Jason Andersson: ”Positivt besked för kunderna”

– Det nya bolaget kommer att ha lika starkt fokus på telefoni och uc-marknaden, det blir större och starkare och ska investera lika stor andel av omsättningen i forskning och utveckling som Aastra och Mitel gör idag. Så det är klart att det ökar tryggheten för kunderna, säger Jason Andersson, research manager på IDC, och tillägger att ägarbilden i nuläget är ganska osäker hos en del av konkurrenterna.

Utmaningen för Aastras och Mitels kunder ligger istället i vad som kommer att hända med produktportföljerna, i vilken grad och i vilka delar det kommer att bli konsolideringar.

– Ledningen för nya Mitel är tydliga med att de inte har en plan för att plocka bort produkter, utan ska låta kanalpartners och kunder välja. Det är samma tongångar som när Aastra köpte Ericsson Enterprise och då stämde det förutom i vissa fall, konstaterar Jason Andersson.

Bra för Blu Star

Oavsett vad samgåendet för med sig har Aastra ett behov av att se över helheten i sin portfölj, menar han. Där finns idag många olika växelplattformar, medan Mitel redan har konsoliderat och håller sig till samma grundmjukvara i alla produkterna.

Ti: Hur bedömer du läget för Aastras Blu Star i det nya bolaget?

– Jag tror att Blu Star kommer att tjäna på det. Det blir ytterligare en växel som kan köra den hårdvaran och videodelen. Men det vore klokt med en konsolidering på klient- och applikationssidan på lite sikt. Mitel har också ett uc-program, där de har arbetet nära Microsoft.

Ledningen, med vd Richard McBee och bröderna Francis och Tony Shen från Aastra i spetsen, pekar ut kontaktcenter som ett av tre nyckelområden för nya Mitel.

– Mitel rankas högre som callcenter-leverantör än vad Aastra gör. Solidus Ecare är stark tillsammans med MX-One och nu kommer stöd för andra växlar, som Aastras Clearspan, men det är inte troligt att den blir förstahandsval för dagens Mitel-plattformar, säger Jason Andersson.

Tufft i molnet

Ett annat nyckelområde för nya Mitel är molntjänster. Där vilar Aastras erbjudande på ett samarbete med Broadsoft, som bara säljs i USA och har gått bra där. Mitels plattform är redan anpassad för molnimplementationer och är i nuläget på väg in i Sverige via Nortech och Phonera.

– De kanaler och operatörer som Aastra har bra relationer med i Europa, exempelvis Telia, TDC och Telefonica, har molnsatsningar tillsammans med andra leverantörer. Att gå in och försöka konkurrera där blir tufft, konstaterar Jason Andersson

Fakta

MZAs bild av marknaden

Branschanalytikerna MZAs siffror för pbx-marknaden, vilken inkluderar både hybrider och ip-system, pekar på att det nya Mitel blir nummer ett i Västeuropa med 19,4 procent av marknaden. Aastra står för 14 procent och Mitel för 5,4 procent.

Mitel + Aastra rankas som nummer ett i tre länder: Sverige (43,8 procent), Schweiz (30,7 procent) och Nederländerna (29,6 procent).

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.