Jennica Andersson: 5g skapar helt nya värden

Trendspaning 2020 Jennica Andersson är först ut i Telekom idags trendspaning 2020. Den förre Telia-stjärnan märker ett allt större intresse för fördelarna med 5g.

Jennica Andersson: 5g skapar helt nya värden

Under förra året lämnade Jennica Andersson Telia. Numer är hon Client Partner på Tieto – och fortsätter därmed på den inslagna vägen där hon anser att partnerskap är den rätta vägen framåt. 
Hur är läget i Telekom-Sverige just nu?

– Telekom är fortsatt mer i fokus än någonsin tidigare med tanke på all digitalisering där kommunikationen är central.  Människor och maskiner kopplas upp och verksamheter och hem skall bli mer informationsdrivna och ”smarta”. Detta kräver en effektiv, robust och säker infrastruktur då den belastas hårdare och nyttjas till fler saker samtidigt som tjänsterna blir mer och mer affärs- och samhällskritiska. Från vårt perspektiv på Tieto, så ser vi hur fler och fler av våra kunder börjar intressera sig för hur 5g kan hjälpa dem att driva sin verksamhet på ett nya sätt. Tillsammans med operatörerna kan vi på Tieto både belysa möjligheterna och skapa de hållbara lösningarna där integration kommer vara viktig. Mycket kan göras redan nu i väntan på 5g, där Sverige just nu ligger efter exempelvis Finland, säger Jennica Andersson.

Vilka händelser har betytt mest för utvecklingen 2019?

– Flera saker, men av de mest spännande frågorna just nu för företag och verksamheter är 5g;  Datatrafiken blir snabbare och näten kommer klara fler uppkopplingar. Denna teknik kommer skapa helt nya värden inom bland annat industri och sjukvård. En viktig förutsättning för att digitalisera, som är en katalysator för ekonomisk tillväxt. Här arbetar Tieto med många spännande innovationsprojekt tillsammans med operatörerna, ett exempel är hur vi inom skogsindustrin ser över hur 5g kan använda sig av virtuell skogsövervakning eller avverkning med självkörande maskiner.

Vad överraskade dig 2019?

– Jag är fortsatt förvånad över hur långsam utvecklingen är kring nyttjandet av ECO-systemet och det traditionella sättet att upphandla. Vi inom industrin, har tillsammans med den publika sektorn, privata företagen och politiken länge varit rörande överens om hur viktig digitaliseringen är för att skapa ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige. Tekniken kommer vara avgörande för att vi tillsammans skall kunna lösa samhällsutmaningar som klimatkrisen, ökade befolkningsmängden, urbaniseringen och välfärdsgapet. För att lyckas med detta behöver synen på kund- och leverantörsförhållandet samt förnyande av regulatoriska regelverket gå snabbare. Fortfarande lutar sig många organisationer och verksamheter på en anbudsprocess där funktion upphandlas mot pris. Men för att ta tillvara på den exponentiella teknikutvecklingen – så måste man jobba tillsammans i partnerskap.

Vilken utveckling får vi se under 2020?

– Framförallt kommer trycket på partnerskap inom industrin och publika sektorn öka för att kunna skapa nya tjänster för ökad samhällsnytta. Regeringen i Sverige är tydlig: Sverige skall bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Vidare kommer hållbarhet kommer att bli ännu hetare. Det är en nyckelfaktor för att skapa ett hållbart Sverige. Avslutningsvis kommer samverkan mellan integratörerna och operatörerna öka för att säkerställa  utbyggnad av infrastrukturen, fundamentet för digitaliseringen, med fokus på möjligheterna med 5g. Här ser jag att Tieto tillsammans med Evry kommer vara en viktig partner för operatörerna.

Till sist. Vilken trend påverkar telekom mest de kommande fem åren?

– Med risk för att jag upprepar mig så kommer ai och bot-teknik inom kundbemötande, inte minst röststyrningstekniken verkligen kunna göra stora skillnader för till exempel sjukvården, säger Jennica Andersson och fortsätter:

– Vidare så kommer utvecklingen inom IoT ge oss smartare lösningar att koppla upp människor och maskiner. Kopplar vi på Analytics-tjänster kan organisationer och företag bli mer datadrivna vilket ger möjlighet att fatta informationsdrivna beslut som möjliggör en snabbare utveckling. Här skulle vi kunna åstadkomma mycket inom turistnäringen, preventiv vård, smartare kollektivtrafik, effektivare logistikflöden och smartare skolor. Tietos roll som systemintegratör i kombination med operatörernas tjänster kommer vara viktiga i utvecklingen framåt.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.