Jessica Levin: Så ser vi på molnväxelns utveckling 

Molnväxel Ett viktigt projekt och en vital pusselbit för många. Med molnväxeln har kommunikation tagit flera kliv framåt, men vad händer inom området – i en ny serie belyser nyckelpersoner utvecklingen.

Jessica Levin: Så ser vi på molnväxelns utveckling 
Foto: Henrik Montgomery/Telenor

Molnväxlar är i dag något alla företag efterfrågar. Nya funktioner och effektiva lösningar i kombination med att det inte längre krävs stora investeringar – har gjort att även mindre företag är intresserade.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Lägg till att vi efter pandemin har en helt annan vardagsverklighet – och molnväxeln är den lösning som bäst kan svara upp mot utmaningarna.

Och utvecklingen går i rasande takt. Men vad är nytt, vad skiljer de olika alternativen åt och vad kommer hända det kommande året? Telekom idag har ställt frågan till fem nyckelpersoner. Först ut är Jessica Levin, försäljningschef på Telenor.

Hur ser marknaden ut för molnväxlar i dag?

– Molnväxlar har mer eller mindre tagit över idag, fördelen med standardisering/flexibilitet/skalbarhet i molnväxeln är drivande, men det kommer fortfarande finnas behov av mer skräddarsydda lösningar där det finns en möjlighet i utveckling av olika typer av hybridlösningar.

–Vi ser, mycket drivet av förändrade arbetssätt, att Teams mer blir navet i Företagens kommunikation och det kommer påverka utvecklingen och vilken framtida roll molnväxel har för våra företagskunder. Vi på Telenor tror att det kommer bli ett större fokus på Contact Center kontra Telefonist, där krav på CC-funktionalitet ihop med Teams-integration kommer vara drivande. Dock kan vi här skönja en viss skillnad i utvecklingen inom publik- kontra privat sektor, där man kanske från publik sektor mer styrs utifrån var våra datacenters för moln-tjänster driftas.

Vilka hinder hoppas du är borta in om kort?

– Vi ser inte några direkta hinder. Möjligtvis kan det här med var molntjänster driftas i Datacenters vara ett hinder, vilket kanske framförallt är en farhåga i nuläget inom publika sektorn, men som kan för vissa privata kunder kan vara en begränsande faktor.

Vilken funktion ser ni som en USP för er?

– Vi ser att hela vårt koncept Smart kommunikation som innefattar Teams integration via både Operator Connect och andra anslutningsformer samt flera tjänster ”on top” som möjliggörs via vår molnplattform One X. Detta koncept (Smart Kommunikation kan även levereras på global nivå avseende konnektivitet och globala/internationella nummer.

Vad siktar ni på att utveckla för att bättre svara upp mot företags efterfrågan?

– Vi arbetar hela tiden på att utveckla våra API:er för att vara mer flexibla och kunna integrera mot olika typer av applikationer på ett snabbt och enkelt sätt för att kunna leverera lösningar som våra kunder efterfrågar. Vi fokuserar även mycket på att förenkla all typ av administration runt molnväxeln genom utveckling inom våra digitala självbetjäningsgränssnitt, webb och app. Detta gör vi då vi vet att den digitala upplevelsen är en viktig aspekt då kunden väljer lösning och leverantör.

Vilka stora förbättringsområden ser ni inom molnväxel-området?

– Att möjliggöra smarta hybridlösningar för kunder med de behoven och att erbjuda en nordisk (global) lösning för kunder som har ett nordiskt (globalt) footprint.

– Dessutom förenklade och standardiserade möjligheter till tekniska integrationer av kunders system och applikationer mot vår lösning, både för att skapa öka kundvärde genom partnerskap med andra aktörer. Vi kommer fortsätta utveckla vårt erbjudande inom Smart Kommunikation med fokus på Teams integrationer.

Vad är största möjligheten för er?

– Vi har generellt inger stort arv att försvara utan kan sikta in på smarta framtidsäkra lösningar och har stort fokus på kopplingen till Teams som vi tror kommer vara avgörande för många kunder.

– Vi ser också givet att utveckling går mer mot exempelvis Teams, så blir frågan om stabil och säker uppkoppling mot molnet/azure viktigt. Det gör att man i kunddialoger inte bara bör stanna i att bara prata molnväxel, utan även frågan om säker uppkoppling till molnet. Därför är det är naturligt att även i dessa sammanhang börja prata om exempelvis SD-WAN.

– Eftersom många användare blir mer och mer flexibla (’pandemieffekt/hybridkontor), så har inte kontor samma givna betydelse som förr. Vi ska kunna arbeta och vara effektiva och har access till interna system oavsett var vi befinner oss vilket ställer krav på säkerhet/tillgänglighet.

Vilka stora utmaningar ser ni inom molnväxel? Finns det något som kan hota/påverka utvecklingen negativt?

– En utmaning är hantering av data för alla applikationer man vill erbjuda. En annan är att inte bygga för stora komplexa lösningar som riskerar att bli dyra.

– Det finns en även en generell utmaning i hur man balanserar krav på det som man traditionellt sett som viktiga funktioner inom molnväxel, som idag ofta också återfinns i upphandlingskrav men som sedan i realiteten inte används av användarna, och hur man prioriterar utveckling mot nya områden.

Vad hoppas ni ha nått/åstadkommit när året är slut?

– Vi jobbar ständigt med utvecklingen av vår Roadmap för att möta kundernas behov över tid.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.