Kammarrätten blir sista instans

Riksdagen har beslutat att de nya bestämmelserna som föreslås i propositionen ”En effektivare lag om elektronisk kommunikation” ska träda i kraft den 1 januari 2008.

Kammarrätten blir sista instans

Ändringen av lagen om elektronisk kommunikation (LEK) innebär bland annat att Kammarrätten blir sista instans för att pröva överklagande beslut som fattats med stöd i LEK och att domstolarna ska få ökad tillgång till ekonomisk expertis. Post- och telestyrelsens ärenden ska också behandlas skyndsamt i domstolarna.

– De långa processerna i domstol för att behandla PTS överklagade beslut har lett till en osäkerhet på marknaden och i förlängningen att investeringsklimatet i Sverige påverkats negativt. De ändringar som nu görs ökar förutsättningarna för ett snabbare domstolsförfarande och därmed ett snabbare genomslag för våra konkurrensfrämjande beslut, säger PTS generaldirektör Marianne Treschow i en kommentar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.